Μυτιλήνη: Ενημέρωση για τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία - Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου

Στα πλαίσια ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων γεωργών μελετητών ,γεωργικών συμβούλων κ.λ.π διοργανώνεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημερωτική συνάντηση στο Επιμελητήριο Λέσβου Π. Κουντουριώτου 71 Μυτιλήνη, στις 02/02/2017 και ώρα 18:30μ.μ. για τα Προγράμματα της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από την Προϊσταμένη της Π.Δ. Αττικής – Αιγαίου, κ. Γεωργία Φούζα και στελέχη του Οργανισμού.

 


ΘΕΜΑ


ΜΕΤΡΟ 11: ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
1. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία


2. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.


Κύριες θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της ενημέρωσης είναι:
 κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων
 κριτήρια επιλεξιμότητας εκτάσεων – ζώων
 δεσμεύσεις προγράμματος
 διαδικασία υποβολής αίτησης από τον παραγωγό
 διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων
 διαδικασία ενστάσεων
 υπολογισμός μέγιστου ετήσιου ποσού ενίσχυσης
 απόφαση ένταξης
 διαδικασία πληρωμής

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ