12 και 13 Δεκεμβρίου προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 39/2017 από 11-12-2017 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από την 08.30 ώρα της 12-12-2017 έως την 14.30 ώρα της 13-12-2017, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ, στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, από τη συμβολή της με την οδό Α. Κοραή, έως τη συμβολή της με την οδό Σατωβριάνδου, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος, από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου).

 
Λόγω της προαναφερθείσας διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανωτέρω οδό, θα ισχύσουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
 
Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Βύρωνος, δε θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ.
 
Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Σατωβριάνδου, δε θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ.
 
Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ