56 θέσεις μόνιμου προσωπικού στη Λέσβο - Αναλυτικός Πίνακας

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα των δήμων για 8.845 θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και θα αφορούν μόνιμη απασχόληση. Οι αποφάσεις αφορούν: πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών και στην πρόσληψη συνολικά 800 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

 

Για το Δήμο Λέσβο εγκρίθηκαν 36 θέσεις μόνιμου προσωπικού και για τη ΔΕΥΑΛ 20 θέσεις ιδιωτικού δικαίου αοριστού χρόνου,

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕ

8

ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΔΕ

1

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΕ

27

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σύνολο θέσεων Δήμου: 36

 

ΠΕ

1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ

1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ

1

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕ

1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ

1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΕ

1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΕ

2

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΕ

2

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΔΕ

2

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

1

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΔΕ

1

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΕ

3

ΒΟΗΘΩΝ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Σύνολο θέσεων ΔΕΥΑΛ : 20

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ