Προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού - Όλες οι θέσεις εργασίας στη Λέσβο

Προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού - Όλες οι θέσεις εργασίας στη Λέσβο

Οι προσλήψεις  θα αφορούν αρχικά τις περιοχές των Ιονίων Νήσων, του Βορείου Αιγαίου και της Πελοποννήσου

Ετοιμες είναι οι πρώτες προκηρύξεις κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του πολιτισμού, οι οποίες θα απορροφήσουν 1.650 άνεργους φέτος και επιπλέον 1.650 το 2013, σε εφορείες αρχαιοτήτων όλης της χώρας.
Ηδη οι δικαιούχοι (Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις) έχουν καταρτίσει τις προκηρύξεις ανά περιφέρεια και πρόκειται να τις αποστείλουν στο ΑΣΕΠ μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να ξεκινήσει η έκδοσή τους στις αρχές Νοεμβρίου. Επισημαίνεται πως οι πρώτες προσλήψεις θα αφορούν τις περιοχές των Ιονίων Νήσων, του Βορείου Αιγαίου και της Πελοποννήσου.

Οι συμπράττοντες φορείς προέρχονται από τις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης (Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου). Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδος και του Νοτίου Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανθρώπινου Δυναμικού, λόγω της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ στις περιφέρειες αυτές, ανακλήθηκε οποιαδήποτε διοικητική Πράξη επιβαρύνει χρηματοδοτικά. Για το λόγο αυτό η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού δεν είχε τη δυνατότητα να συμπεριλάβει της ανωτέρω Περιφέρειες στο σχετικό πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, λόγω έλλειψης πιστώσεων του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, που χρηματοδοτεί τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Οι θέσεις που αφορούν τη Λέσβο

Κ' ΕΠΚΑ
Τη δημιουργία 40 νέων θέσεων απασχόλησης στον πολιτισμό, προβλέπει προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού και Ερευνητικού Κέντρου Αθηνών (ΕΠΕΚΑ). Συγκεκριμένα θα προσληφθούν: 2 Αρχαιολόγοι, 18 Ημερήσιοι Φύλακες, 5 Νυχτοφύλακες, 13 Εργάτες-Εργατοτεχνίτες και 2 μουσειολόγοι-μουσειοπαιδαγωγοί, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας Κ' ΕΠΚΑ (Β. Αιγαίο).
Το έργο προβλέπει διήμερο ενημερωτικό σεμινάριο καθώς και παραμονή 20 εγγεγραμμένων ανέργων σε θέση εργασίας, έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.


14η ΕΒΑ - Β. Αιγαίο
Στη δημιουργία 24 νέων θέσεων απασχόλησης στον πολιτισμό, προχωρά το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (ΕΠΕΚΑ), με επικείμενη προκήρυξή του. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν: 4 Αρχαιολόγοι, 6 Ημερήσιοι Φύλακες, ένας Νυχτοφύλακας, 11 Εργάτες-Εργατοτεχνίτες και 2 μουσειολόγοι-μουσειοπαιδαγωγοί, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας 14ης ΕΒΑ (Β. Αιγαίο). Το έργο προβλέπει διήμερο ενημερωτικό σεμινάριο καθώς και παραμονή 10 εγγεγραμμένων ανέργων σε θέση εργασίας, έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 


Οι ειδικότητες

Το νέο πρόγραμμα αφορά 68 εφορείες αρχαιοτήτων σε 10 περιφέρειες. Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα θα προέρχονται από τις ειδικότητες ΠΕ Αρχαιολόγων, ΔΕ Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων, ΥΕ Καθαριστών και ΥΕ Εργατών- Εργατοτεχνιτών. Η επιλογή των ειδικοτήτων έχει συνάρτηση με τις δράσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση, δηλαδή υπηρεσίες φύλαξης αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εργασίες διευκόλυνσης της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους κυρίως αρχαιολογικούς χώρους.

Η διαδικασία

Επιλογή των ανέργων υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ

Η επιλογή των ανέργων θα γίνεται από τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης, υπό την επίβλεψη και έγκριση του ΑΣΕΠ, με αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης, βάσει τυπικών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Οπως ισχύει στην πλειονότητα των προγραμμάτων, προτεραιότητα δίνεται σε μακροχρόνια ανέργους, σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία, προκειμένου να επικεντρωθεί η δράση στο στόχο που είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Οι άνεργοι θα απασχολούνται για επτά μήνες (στη διάρκεια ενός έτους), θα λαμβάνουν για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης το ποσό των 25 ευρώ, ενώ ο μισθός τους θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 625 ευρώ μηνιαίως.Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει να είναι νέοι άνεργοι έως 35 ετών, οι οποίοι θα καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι, έμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία δύο έτη), Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των υποψηφίων εξαρτάται από τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά:

  • Κατάσταση ανέργου
  • Οικογενειακή κατάσταση
  • Οικογενειακό εισόδημα
  • Κατάσταση υγείας
  • Εντοπιότητα  

 

πηγη: εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ