Θέσεις εργασίας στη Λέσβο από τη ΜΕΤΑδραση

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Τοπικούς Συντονιστές για την ενίσχυση των κατά τόπους ομάδων της στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στη Λέσβο, για τον βέλτιστο συντονισμό των ομάδων των διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης και των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με την κάλυψη των αιτημάτων διερμηνείας.

 
Αρμοδιότητες:
 
• Συλλογή και κάλυψη των αιτημάτων διερμηνείας
• Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών διερμηνείας
• Συμμετοχή σε συναντήσεις των συνεργαζόμενων φορέων
• Σύνταξη και αποστολή αναφορών
• Επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στο σημείο και διαβούλευση με τα γραφεία της ΜΕΤΑδρασης
• Μετακίνηση της ομάδας διερμηνέων στο σημείο
• Ανάληψη άλλων αρμοδιοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις ανάγκες του σημείου
 
Απαιτούμενα προσόντα:
 
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
• Ομαδικό πνεύμα και ηγετικές ικανότητες
• Οργανωτικές ικανότητες
 
Επιπλέον συνεκτιμώνται:
 
• Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό
• Μόνιμη διαμονή στα προαναφερθέντα σημεία
• Εμπειρία εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
• Ευελιξία
 
Υποβολή δικαιολογητικών:
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv.fm.metadrasi@gmail.com με τον τίτλο MAIN_LC (για την ηπειρωτική Ελλάδα) και LESVOS_LC (για τη Λέσβο), μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2016.
 
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210.52.01.792 και 210.51.47.423, 10:00 -18:00.
RELATED POSTS

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ