20 εκατ. ευρώ από την εκκαθάριση της "Συνεταιριστικής" - Το Φεβρουάριο η δίκη

   Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20-12-2016 συνάντηση του εκκαθαριστή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου-Λήμνου με τα μέλη του Δ.Σ. των μεριδιούχων κ. Πουλέλλη, κ. Γάλλο και κ. Δημητράκη ,με σκοπό την ενημέρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης. Ο κ. Τριανταφύλλου ανέφερε ότι η υπό εκκαθάριση τράπεζες, Συνεταιριστικές και μη βρίσκονται υπό τον εποπτικό και διαχειριστικό έλεγχο τριών εταιρειών. Προκειμένου να επιτευχθεί η ενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων των υπό εκκαθάριση τραπεζών , η μείωση των εξόδων και η  ορθολογική διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού. Η εκκαθάριση της τράπεζας εξελίσσεται ικανοποιητικά όσο αφορά την εκπλήρωση των στόχων της και ενδεχομένως να καταστεί κόμβος εκκαθάρισης, δηλαδή οι εκκαθαρίσεις και των άλλων υπό εκκαθάριση Τραπεζών του Β. Αιγαίου να διενεργηθούν δια μέσω της δικής μας Τράπεζας .

     Μέχρι τώρα από τη διαδικασία της εκκαθάρισης έχουν συγκεντρωθεί περίπου  20.000.000 €. Υπάρχει προθυμία οφειλετών για ρυθμίσεις των δανείων τους, με μέσο επιτόκιο 6,50-7,00 %.

 Αναμένεται με ενδιαφέρον η δίκη το Φεβρουάριο στην οποία είναι κατηγορούμενος ο κ. Μπεμπεδέλλης και μέλη του τότε Δ.Σ. της τράπεζας στην οποία ο σύλλογος προβλέπει να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους της Περιφέρειας, του Δήμου και τους δικηγόρους της Τράπεζας.

    Στόχος του συλλόγου παραμένει η νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να μην κλιθούν οι μεριδιούχοι να πληρώσουν ζημιές που θα προκύψουν μετά το τέλος της εκκαθάρισης και η με κάθε τρόπο εξασφάλιση της αξίας των μεριδίων που υπήρχαν πριν το κλείσιμο της τράπεζας. Παραμένουμε σε εγρήγορση και αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις των εκκαθαριστών και της Τράπεζας της Ελλάδος.    

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική Χρονιά.

 

Ευχαριστούμε

Το Προεδρείο του   Δ.Σ. του Συλλόγου των Μεριδιούχων της

Συνεταιριστικής  Τράπεζας Λέσβου Λήμνου

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ