Ερώτηση για το τέραστιο έλλειμμα 800.000 ευρώ στη ΔΕΔΑΠΑΛ

Ερώτηση από τον «Αδέσμευτο Συνδυασμό για τη Λέσβο»  (Ευστράτιος Κυρατζής) προς τον Πρόεδρο της ΔΕΔΑΠΑΛ * (Στέφανος Αποστόλου)  για το τεράστιο  έλλειμμα 800.000 ευρώ!

Αξίζει να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αναφορές για προσλήψεις  δια μέσου της ΔΕΔΑΠΑΛ για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

 

Αναλυτικά η ερώτηση:

 

* ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ)

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ