Ερώτηση Χ. Αθανασίου για τη θέση εκπαιδευτικού με γνώσεις συστήματος Braille στο 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Ερώτηση, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου, κατέθεσε ο βουλευτής Νομού Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου με θέμα την πλήρωση μίας θέσης εκπαιδευτικού με γνώσεις του συστήματος Braille, στο 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, για μαθήτρια με ολική απώλεια όρασης.

 
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:
 
Κύριε Υπουργέ,
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και αποτελεί συστατικό στοιχείο άσκησης των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του κάθε πολίτη. 
Παράλληλα, προβλέπεται από το Σύνταγμα η υποχρέωση του κράτους "να ενισχύει αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους", αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το δικαίωμα σε ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη στα άτομα με ενισχυμένες ανάγκες και στη βάση της αρχής της ισότητας.
Για τα άτομα με αναπηρίες κατοχυρώνεται ειδικά "το δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και την συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας".
 Αυτό δυστυχώς δεν υποστηρίζεται από την Ελληνική Πολιτεία στην περίπτωση της παράλληλης στήριξης στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα αιτήματα παροχής παράλληλης στήριξης, που κατά καιρούς υποβάλλονται από Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ή Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, απορρίπτονται ή παραμένουν σε παρατεταμένη εκκρεμότητα ως προς την υλοποίησή τους, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ουδέποτε πραγματοποιείται παρόλο που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. 
Στις περιπτώσεις έγκρισης αλλά μη υλοποίησης, η συνήθης αιτιολογία που προτάσσει το Υπουργείο Σας, αφορά ανεπάρκεια είτε πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών, είτε διαθέσιμων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής λόγω μη κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων εκπαιδευτικών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση μαθήτριας του Γ' Γυμνασίου Μυτιλήνης, με ολική απώλεια όρασης Α' Τάξης, όπου ο Διευθυντής του σχολείου έχει αποστείλει έγκαιρα, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αίτημα προς το Υπουργείο για την πλήρωση της θέσης του ειδικού στη γλώσσα Braille, προκειμένου η μαθήτρια να μπορέσει να παρακολουθήσει το σύνολο του σχολικού προγράμματος. 
Τελικά, αυτό το οποίο επετεύχθη, από τις 18 ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος παράλληλης στήριξης, καλύπτονται μόνο οι 5 από μαθηματικό Ειδικής Αγωγής που διέθεσε η Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης, χωρίς όμως τη γνώση της γραφής Braille. 
Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα της ανισότητας που βιώνουν από το Ελληνικό Κράτος μαθητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης με ειδικές ικανότητες και όχι ειδικές ανάγκες.
Κατόπιν αυτών
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Προτίθεσθε να μεριμνήσετε για την κατ' έτος ύπαρξη κονδυλίου στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, προς κάλυψη των δαπανών του προγράμματος παράλληλης στήριξης μαθητών με ειδικές ανάγκες, ώστε να καλύπτονται έγκαιρα τα κενά που θα  ανακύπτουν στα σχολεία της χώρας;
Προτίθεστε να τροποποιήσετε τις διαδικασίες ώστε και οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης ή οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης να έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου από τους πίνακες του ΑΣΕΠ ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης; 
 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ