Τιμές Καυσίμων Λέσβου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες τιμές καυσίμων στα πρατήρια της Λέσβου. Τα δεδομένα λαμβάνονται απευθείας από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.