Κοινωνία

21/05/2024 - 21:18

Η Μυτιλήνη γιορτάζει τον Πολιούχο της – Κυριακή 26 Μαΐου Λιτανεία του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Θεοδώρου

Την προσεχή Κυριακήν 26 Mααΐου 2024 θα τελεσθεί εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν πανηγυρική θεία Λειτουργία, συνιερουργούντων των Σεβασμασμιωτάτων Μητροπολιτών και περί ώραν 10.30 π.μ. 8α γίνει πάνδημος ανά την πόλιν Λιτανεία του Ιερού Λειψάνου του Αγίου θεοδώρου του Βυζαντίου, Πολιούχου Μυτιλήνης, συμφώνως προς τας διατάξεις του ισχύοντος Διατάγματος, κατά την σειράν:

1ον Τροχονόμοι.

2ον Φιλαρμονική του Δήμου Μυτιλήνης.
3ον Τα Δημοτικά της πόλης.
40ν Τα Γυμνάσια της Μυτιλήνης.
5ου Τα Λύκεια της Μυτιλήνης.
όον Το Κατσακούλειον Οικοτροφείον θηλέων Μυτιλήνης.
70ν Η Μπάντα της 98 ΑΔΤΕ.
8ον Ένοπλον τμήμα.
9ον Τα Εξαπτερυγα των I Ναών και εις το μέσον ο Σταυρός.
10ον Το ΑάΒαρον της Αναστάσεως.
11ον Περιφερειακόν Παράρτημα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
12ον Οι Χοροί των ψαλτών.
13ον Ο Τελετάρχης.
14ον Το ΔιΒάμΒουλον.
15ον Οι Πανοσ. Αρχιμανδρίται φέροντες I. Ευαγγέλια και Λαμπάδες.
16 ον Η Αγία Κάρα.
1 7ου Το Ιερόν Αείψανον.
] 8ον Ο Ιερός Κλήρος.
1 9ου Ο ι ΣεΒασμ. Αρχιερείς
20ον Ο ι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου.
21ου Προσκυνηταί

Η πομπή 8α ξεκινήσει από τον Μητροπολιτικόν Ναόν δια μέσου της Αγοράς μέχρι το Δημαρχείο, όπου θα τελεσθεί Δέησις.  Από την προκυμαία θα κατευθυνθεί  εις την πλατείαν προ του πρώην  Λιμεναρχείου όπου θα γίνει Δέησις επί της εξέδρας  και θα αποδοθούν αι κεκανονισμέναι τιμαί.  Από τον χώρον του πρώην Λιμεναρχείου, η πομπή θα επιστρέψει εις  τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν διά μέσου της οδού Χίου.
Ευθύς αμέσως θα γίνει μικρή δεξίωσις των Αρχων
.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα εορτασμού :

Τήν Κυριακή 26 Μαϊου ἑορτάζει ὁ Μητροπολιτικός μας Ναός καί ἡ Ἐπαρχία μας τό θαῦμα  τῆς διασώσεως τῆς πόλεως καί τῆς Νήσου μας ἀπό τήν πανώλη, μέ τήν θαυματουργική ἐπέμβαση τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Νεομάρτυρος τοῦ Βυζαντίου, τοῦ Πολιούχου μας κατά τό ἔτος 1832.

Τήν παραμονή Σάββατο 25 Μαϊου καί ὥρα 7 μ. μ. θά γίνει ὁ Πανηγυρικός Ἐσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας  μετ’ ἄλλων προσκεκλημένων Μητροπολιτῶν.

Τήν Κυριακή 26 Μαϊου, θά τελεσθεῖ ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία καί στό τέλος αὐτῆς ἡ καθιερωμένη Ἱ. Λιτανεία τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου στήν πόλη τῆς Μυτιλήνης.

  Τήν Τετάρτη 29 Μαϊου καί ὥρα 9.30 μ. μ. θά τελεσθεῖ ἡ καθιερωμένη Ἀγρυπνία ἱερουργοῦντος τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

Το ιστορικό του θαύματος: 

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος σώζει τη Μυτιλήνη από την πανώλη (πανούλκα)

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος ανήκει στη χορεία των Νεομαρτύρων Αγίων. Μαρτύρησε υπέρ Χριστού του Θεού στη Μυτιλήνη την 17η Φεβρουαρίου του 1795, σε ηλικία 21 έτους. Μετά από τους βασανισμούς των Τούρκων και την μαρτυρική τελευτή του, ενταφιάσθηκε εντός μιας Εκκλησίας της Μυτιλήνης, καλουμένης Παναγίας Χρυσομαλλούσας.

Το σεπτό Λείψανο του Αγίου Θεοδώρου, επί μητροπολίτου Μυτιλήνης Ιερεμίου (1798), μετέπειτα Οικουμενικού Πατριάρχου, μετεφέρθη εν αγνοία των τουρκικών αρχών, καί εναπετέθη ευλαβώς στην κρύπτη του Ιερού Βήματος του Μητροπολιτικού ναού, όπου παρέμεινε επί 34 έτη, δηλαδή μέχρι του έτους 1832…

Από του έτους τούτου γνωρίζουμε τον Άγιο Θεόδωρο ως Προστάτη και Πολιούχο της Μυτιλήνης και της Λέσβου γενικότερα. Η θανατηφόρος πανώλη, η οποία εμάστιζε την Μυτιλήνη κατά το έτος τούτο (1832), επί μητροπολίτου Μυτιλήνης Πορφυρίου, καί η οποία, κατά δεκάδας έρριπτε στους τάφους τούρκους καί χριστιανούς, ανεξαρτήτως τάξεως καί ηλικίας, ανάγκασε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη, για τον φόβο της μολύνσεως, καί να φύγουν στους πέριξ της πόλεως λόφους. Φόβος καί τρόμος καί σκιά θανάτου εκάλυπτε τα πάντα για αρκετό χρόνο. Και οι αρχές ακόμη αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη, για τον φόβο της μολύνσεως, καί να φύγουν στους πέριξ της πόλεως λόφους. Στην πόλη έμειναν οι ασθενείς καί όσοι τους περιποιόνταν, βέβαιοι ότι και σ’ αυτούς θα μετεδίδετο η φοβερά ασθένεια.

 

Συνεργεία ιατρών εστάλησαν από την Κωνσταντινούπολη καί πάντα τα μέτρα ελήφθησαν, χωρίς εν τούτοις να υποχωρήσει η πληγή της θανατηφόρου πανώλης. Αλλά τους Αγίους αυτού «εθαυμάστωσεν ο Κύριος». Ό,τι δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τα πολυπληθή συνεργεία των ιατρών καί τα φάρμακα καί τα λαμβανόμενα προληπτικά μέτρα, κατόρθωσαν να επιτύχουν οι προς τον Κύριον πρεσβείες του Νεομάρτυρος Θεοδώρου.

Σε αυτές τις κρίσιμες ημέρες, καί δη την νύκτα της Παρασκευής της α’ εβδομάδος των νηστειών, ενεφανίσθη εν ονείρω ο Άγιος στον τότε πρωτοσύγκελο Καλλίνικο, τον μετέπειτα Μητροπολίτη Μυτιλήνης καί Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, καί του παρήγγειλε να ειπεί στον Μητροπολίτη να συγκαλέσει τους χριστιανούς από τις εξοχές καί τα προάστια, στα οποία είχαν καταφύγει, να προσέλθουν όλοι στον Μητροπολιτικό ναό, να γίνει ολονύκτια εκεί δέηση προς τον Θεό, καί να εξαχθεί καί το Λείψανο του Αγίου από της κρύπτης. Ο πρωτοσύγκελος Καλλίνικος δεν έδωκε σημασία στο όνειρο. Αλλά μετά από μία εβδομάδα, καί πάλι την νύκτα της Παρασκευής, το ίδιο όνειρο, ζωηρότερο αυτή την φορά, συνταράσσει τον Καλλίνικο καί η μορφή του Αγίου αυστηρότερα τον επιπλήττει για την αμέλεια καί αδιαφορία, την οποίαν επέδειξε ως προς την εκτέλεση της παραγγελίας του.

Αμέσως αυτή την φορά ανακοίνωσε ο Πρωτοσύγκελος στον Μητροπολίτη την εντολή του Αγίου. Πάραυτα ο Μητροπολίτης επισκέπτεται τον τούρκο διοικητή της πόλεως καί ζητεί παρ’ αυτού άδεια όπως επιτρέψει την τέλεση της αγρυπνίας. Προθυμότατα εν απογνώσει ο διοικητής, χορηγεί την προς τούτο άδεια. Καί οι «Κράχτες» εσπευσμένως καλούν τους χριστιανούς στην ολονύκτιο δέηση. Διαμαρτύρονται οι ιατροί για την χορήγηση της αδείας, φοβούμενοι την εκ του συνωστισμού μετάδοση της ασθενείας. Πλην όμως, τα πλήθη των χριστιανών μετά θερμής πίστεως προσέρχονται καί προσεύχονται μέχρι πρωίας για την υγεία τους. Τις πρωινές ώρες, Μητροπολίτης καί Πρωτοσύγκελος κατέρχονται στην κρύπτη του Ιερού και εξάγουν το ιερό Λείψανο του Αγίου καί εν πομπή περιφέρουν τούτο πέριξ του Ναού. Οι προσευχές των χριστιανών καί οι πρεσβείες του Αγίου ενώνονται καί ως θυμίαμα ευώδες κατευθύνονται προς τον Κύριο των δυνάμεων.

Απ’ εκείνης της ώρας ουδείς θάνατος εσημειώθη. Η πόλη ονόμασε τον Άγιο Θεόδωρο, Πολιούχο. Τούρκοι καί Χριστιανοί εξεδήλωσαν παντοιοτρόπως την ευγνωμοσύνη τους προς τον Θεό καί τον προστάτη Άγιο.

Έκτοτε το σεπτό Λείψανο παραμένει στο κεντρικό κλίτος του Μητροπολιτικού Ναού καί αποτελεί τιμαλφή θησαυρό της Εκκλησίας της Μυτιλήνης, ο δε άγιος Θεόδωρος τιμάται ως Πολιούχος της Λέσβου.

Σε ανάμνηση του θαύματος τούτου από του 1936, προνοία του αειμνήστου μητροπολίτου Μυτιλήνης Ιακώβου του από Δυρραχίου καθιερώθηκε και επικυρώθηκε δια βασιλικού διατάγματος της 8-5-1937, ειδική παλλεσβιακή πανήγυρης, (ανακομιδή του ιερού Λειψάνου και της κατ’ αυτήν διασώσεως της πόλεως από της πανώλους), εορταζομένη μετά πάσης λαμπρότητος δια πανδήμου λιτανεύσεως του ιερού Λειψάνου, την 4ην Κυριακή του Πάσχα, ήτοι Κυριακή του Παραλύτου.

Μοιράσου το άρθρο!