5 θέσεις εργασίας στη Μυτιλήνη από την "Ηλιακτίδα" - Αιτήσεις έως 20 Σεπτεμβρίου

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, 1ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης - Λουτρών, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο.

Στο πλαίσιο του έργου η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης    Κωδικός Θέσης                               Αριθμός θέσεων

Φροντιστές – Γενικών Καθηκόντων ΦΡ – ΓΕΝ.ΚΑ                   5

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως και την 31 Δεκεμβρίου 2017 με δυνατότητα ανανέωσης έως και την ολοκλήρωση της δράσης.

Τα καθήκοντα και οι απαιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις είναι διαθέσιμα αναλυτικά στον πίνακα της προκήρυξης

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Μυτιλήνη, Λουτρά και σε άλλες τοποθεσίες όπου θα λειτουργούν ξενώνες στο πλαίσιο του έργου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • βιογραφικό σημείωμα
  • βεβαίωση της εμπειρίας
  • πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος απασχολούμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης , αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιώνγια γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν την αίτηση που επισυνάπτεται και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλου. Η αποστολή γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.tatas@iliaktida-amea.gr ή και ιδιόχειρα σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, 1ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη Θέσεων Φροντιστών.

Στο βιογραφικό θα πρέπει να είναι εμφανής ο Κωδικός της Θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος (βλ στον πίνακα).

Η αποστολή θα γίνει υπόψη κ. Γεώργιου Τατά μέχρι την Τετάρτη, 20/09/2017. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 22510-45577 – εσωτερικό 1, μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών.

Όλοι οι προσληφθέντες θα πρέπει να λάβουν γνώση και να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Εσωτερικής Λειτουργίας και Δεοντολογίας της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, του οποίου οι βασικές αρχές είναι οι εξής: - σεβασμός των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σεβασμός της ισότητας των δικαιωμάτων των δύο φύλων. - σεβασμός στην αξιοπρέπεια και στην αξία κάθε ανθρώπου, προάγοντας την κατανόηση, τον σεβασμό, τη συμπόνια και την ανοχή στη διαφορετικότητα, καθώς και τη διακριτικότητα και τον σεβασμό στο δικαίωμα του απόρρητου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του κάθε φιλοξενούμενου παιδιού. - σεβασμός σε όλα τα άτομα, χωρίς καμία απολύτως διάκριση ως προς τη φυλή, το γένος, τη θρησκεία, το χρώμα, την υπηκοότητα ή την εθνική καταγωγή, τη γλώσσα, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, τυχόν αναπηρία, την πολιτική πεποίθηση, ή όποιο άλλο διακριτικό στοιχεί.

 

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Δείτε εδώ την αίτηση

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ