Πρόγραμμα κατάρτισης για 100 ανέργους από «ευάλωτες ομάδες» - Νέα παράταση

Πρόγραμμα κατάρτισης για 100 ανέργους από «ευάλωτες ομάδες»

up date 30/04/2013

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΔΙΑ ΜΕ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΕΜΙΕ», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  ανακοινώνει:

την παράταση στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι και 30/5/2013.

παρακάτω και ΜΟΝΟ ομάδες

 

                1) Άτομα με αναπηρία (κινητικά προβλήματα) (ΑΜΕΑ)

                2) Πρώην χρήστες ουσιών

                3) Άτομα με νοητική υστέρηση (ΑΜΕΑ)

                4) Άτομα με θρησκευτικές – πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ROM)

Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 100 ανέργων, προερχόμενων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λπ.).


 

αρχική δημοσίευση

Όπως ενημερώνει το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.), η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΕΜΙΕ» (Εργασία με ίσες ευκαιρίες) στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το έργο υλοποιείται στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και απευθύνεται σε 100 ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και είναι:

1.Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45

2.Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

3.Αρχηγοί μονογονεϊκών  οικογενειών

4.Άτομα με αναπηρία (κινητικά προβλήματα) (ΑΜΕΑ)

5.Πρώην χρήστες ουσιών

6.Άτομα με νοητική υστέρηση (ΑΜΕΑ)

7.Άτομα με θρησκευτικές – πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ROM)

 

Σκοπός του έργου είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 100 ανέργων, προερχομένων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λ.π.).

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι 125 ωρών το καθένα και προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 6 ευρώ την ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής για τα προγράμματα από 1/3/2013 έως και 8/4/2013.

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συμμετοχής οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από:

-Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε.) που βρίσκεται στην οδό Καβέτσου 36, κτήριο ΙΙΙ στη Μυτιλήνη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 22510-40330  από τις 10:00-15:00 (κ. Κωνστάντογλου Μαρία).

-Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΚ ΑΕ, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Δημοκρατίας 43 στη Μύρινα Λήμνου. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 22540-24124 από τις 10:00-15:00 (κ. Καραγιαννάκη Ειρήνη).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΚΕΚΑΠΕΛ  http://www.kekapel.gr στην κατηγορία ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες).

 

Ο Πρόεδρος του ΚΕΚΑΠΕΛ κ. Θεόδωρος Βουνατσής δήλωσε σχετικά με το πρόγραμμα: «Προσπαθούμε μέσα από τα διάφορα προγράμματα να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να δώσουμε στο βαθμό που μπορούμε κίνητρο και ευκαιρία στους καταρτιζόμενους, ιδιαίτερα Στους νέους σε ηλικία να μπουν στην αγορά εργασίας, προσφέροντάς τους τεχνογνωσία. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται προσπάθεια για την απασχόληση ανθρώπων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με μία σημαντική υποστήριξη τόσο σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και σε συμβουλευτικό.».

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ