Προσλήψεις προσωπικού από το ΔΕΔΔΗΕ στη Λέσβο

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού στη Λέσβο με 8μηνες συμβάσεις.

Συνολικά θα προσληφθούν 3 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών-Περιοχής Λέσβου.
Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί. 
Επισυναπτόμενα Αρχεία: 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ