Καλά νέα! Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ“ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”

 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Μυτιλήνης από την ανάληψη των καθηκόντων της και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο επεξεργάσθηκε και διαμόρφωσε τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,  που είναι απαραίτητος για την αναβάθμιση των υποδομών και την βελτίωση των παρεχόμενων  υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Στα πλαίσια αυτά έθεσε ως προτεραιότητες α) την Δημιουργία Αιμοδυναμικού τμήματος, β)  Την ανανέωση του εξοπλισμού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού   και γ) Την ενίσχυση των ιατρικών τμημάτων με μηχανήματα νέας τεχνολογίας

Ο προγραμματισμός αυτός εγκρίθηκε καταρχήν από την 2 ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και εν συνεχεία από το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνει την προμήθεια:

1. Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την δημιουργία Αιμοδυναμικού τμήματος  προϋπολογισμού δαπάνης 615.000€. Για την προμήθεια αυτή χορηγήθηκε η με αρ. Α6γ/Γ.Π.60467/27-9-2017 έγκριση σκοπιμότητας  από το Υφυπουργό Υγείας  κ. Π. Πολάκη για χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

2. Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κ.α. Ιατρικών τμημάτων προϋπολογισμού δαπάνης 404.000€ . Για την προμήθεια αυτή χορηγήθηκε η με Α6γ/Γ.Π.75797/10-10-2017 έγκριση σκοπιμότητας  από το Υφυπουργό Υγείας  κ. Π. Πολάκη για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017.

3.  Από  τον Τακτικό Προϋπολογισμό  του Νοσοκομείου έγινε προμήθεια διαφόρων ειδών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού , συνολικής δαπάνης 136.699  €

4.    Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εκκρεμεί αίτημα χρηματοδότησης για προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού δαπάνης 405.000 €

5. Στο Υπουργείο Υγείας εκκρεμεί αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού προϋπολογισμού δαπάνης 126.000 €

 

ΔΩΡΕΕΣ

Παράλληλα, το Νοσοκομείο έγινε αποδέκτης δωρεών από

1. Την εταιρεία  EIN HERZFUR KINDER που δώρισε ένα καρδιοτοκογράφο.

2. Το  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (παρατίθεται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα).

3. Την COLDENSTEP SHIPPING που δώρισε ένα Βιντεοκολονοσκόπιο PENTAX (Με συσκευή πόνου και CO2.

4. Τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ που δώρισε μια συσκευή υποθερμίας.

5. Την Τράπεζα ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ, η οποία στα πλαίσια του προγράμματος  Κοινωνικής Ευθύνης  ανέπτυξε τη δράση «Μαζί , με στόχο την υγεία στη Λέσβο» και δώρισε στο Νοσοκομείο Ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό (παρατίθεται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα).

6. Τον ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ που δώρισε στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού μια Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης.

  Η Διοίκηση ευχαριστεί τους παραπάνω δωρητές για την προσφορά τους, τους συγχαίρει   και τους διαβεβαιώνει,  ότι ο εξοπλισμός  ήδη χρησιμοποιείται για την περίθαλψη και ανακούφιση των ασθενών του  Νοσηλευτικού μας Ιδρύματός.

Τέλος, η αναζήτηση οικονομικών πόρων για την χρηματοδότηση του προγράμματος ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου μας είναι μια διαδικασία συνεχής και αδιάλειπτη, που μαζί με την  ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος, την  ενεργειακή αναβάθμισή του Νοσοκομείου, την ενίσχυσή του με Ανθρώπινο Δυναμικό και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, αποτελούν στόχους Στρατηγικής σημασίας για τη Διοίκηση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 

 

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναλυτικός Πίνακας του υπό προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν.Μυτιλήνης

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ

1

600000

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

1

9000

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 12’’

 

1

 

6000

              ΣΥΝΟΛΟ

 

      615.000 €

Πηγή Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020».

 

 

Β.  ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ – ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ

 

10

 

180.000

 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

5

22.500

 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

1

7.500

 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ

5

100.000

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΥΤΑΡΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

 

1

 

5.000

 

ΣΕΤ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1

20.000

 

ΣΕΤ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1

18.000

 

ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΣ

1

30.000

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ

1

18.000

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ:

1

3.000

404.000 €

Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.

 

 

Γ.   ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

 

1

 

2.088

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

1

104

 

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΟ

1

580

 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ

1

754

 

ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ PENTAX - EG 290kp

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΡΑΧΙΩΝΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΡΕΒΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

1

1

1

15660

1368

1392

 

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)

1

510

 

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

3

225

 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΕΝΟΥ

6

793

 

ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΑ-ΡΙΝΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ

1

753

 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΟ

ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

ΓΛΥΦΑΝΟ

ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΚΑΦΟΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ(ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΙΝΟΠΤΙΚΟ

ΡΥΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟ

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΠΛΗΡΕΣ

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

ΑΜΠΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΜΠΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΨΥΚΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΟΞΥΜΕΤΡΟ/ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ/MONIT

OR MEDITECH(ΠΑΛΜΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡ.-ΤΡΟΧΗΛ)

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΨΥΚΤ.ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-07

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ  (ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ

1

5

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

2

1

102

169

152

49

15034

163

491

819

9126

1461

175

76

315

157

13689

128

8424

 

924

2808

29787

27869

554

136.699 €

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Γ. Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

 

Δ.1.   ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

OCT

1

100000

ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜ

1

20000

ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 3 ΦΙΛΤΡΩΝ

1

30000

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

1

100000

ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ

1

15000

MONITOR ΑΙΜΟΔΥΜΑΚΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

5

5

17500

75000

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ TURIS

1

20000

ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΙΤΙΡΟΣΚΟΠΙΟ

1

8000

ΠΗΓΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ

1

5000

ΚΙΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

1

5000

ΚΙΤ ΔΙΟΡΘΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ

1

2000

MONITOR-CAMERA ΚΥΣΤΟΣΚΟΠΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

8000

             405.500 €

 

 

 

 

 

 

Πηγή Χρηματοδότησης: Εκκρεμεί αίτημα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

 

 

 

 

 

 

Δ.2.   ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ       1                             25000       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 1      20000

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (SHOCK WAVE THERAPY) 1                     15000

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΡΩΣΗΣ 1      30000

ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ 1      15000

ΘΑΛΑΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 1       7000

ΟΜΟΙΩΜΑ ΤΑ (PHANTOMS) 1    10000

ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟ 1      2000

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1      2000

ΣΥΝΟΛΟ               126.000 €

Πηγή Χρηματοδότησης: Εκκρεμεί αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας

 

 

ΔΩΡΕΕΣ         

              

1. Από την εταιρεία  EIN HERZFUR KINDER 

ένα καρδιοτοκογράφο

 

2. Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ LIFEPAK 1000-468

 

1

1

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ

 

1

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΗΡΗ

 

1

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ TECNO 25

ΣΕΤ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ MEDCENTER 5000

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ Μ3Α

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ LOGIQ P7 (ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΕΓΧΡΩΜΟΣ)

 

1

1

1

1

 

 

 

 

3. Από την εταιρεία  COLDENSTEP SHIPPING

 ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ PENTAX (ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ CO2)                                                                                                                   

 

4.Το ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Μια συσκευή υποθερμίας

 

4. Την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑLPHA ΒΑΝΚ

 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

1

2

 

 

ΟΞΥΜΕΤΡΑ

2

 

 

ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ

2

 

 

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ

5

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΩΡΛ

1

 

 

ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1

 

 

ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

1

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

1

 

 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1

 

 

 

5.Από το ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Μια Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

           

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ