Αγροτικά - Αλιεία

20/12/2019 - 18:00

Αλλαγές στη δακοκτονία μελετά η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Κι ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση για την έναρξη του διαγωνισμού δακοκτονίας για την εφαρμογή του προγράμματος το 2020 η Περιφερειακή αρχή εξετάζει την ριζική αναμόρφωση του τρόπου εκτέλεσης της δακοκτονίας στη Λέσβο.

Τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή καθιστούν επιτακτική ανάγκη την υλοποίηση μιας σειράς αλλαγών με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της ελαιοπαραγωγής.

Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πανάγος Κουφέλος σε συνεργασία με το  Διευθυντή της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου Γιώργο Λαγουτάρη έδωσαν το πρώτο στίγμα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η μεγάλη αλλαγή που έχει προταθεί είναι η σύσταση ενός φορέα δακοκτονίας που θα είναι στελεχωμένος με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων σε συνεργασία με αγροτικούς συλλόγους που θα αναλάβει την οργάνωση και επίβλεψη της δακοκτονίας.  Ασφαλώς και κάτι τέτοιο απαιτεί την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η λειτουργία του απαιτεί την επίλυση μιας σειράς νομικών και οικονομικών θεμάτων.

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί πρέπει να αλλάξει το υπάρχουν νομικό πλαίσιο που διέπει το διαγωνισμό της δακοκτονίας καθώς τον αντιμετωπίζει ως δημόσιο έργο αγνοώντας της παραμέτρους που έχουν να κάνουνε με την έγκυρη έναρξη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα όταν υπάρχουν ενστάσεις από τους εργολάβους που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό.  Επίσης έχει προταθεί ο διαγωνισμός να αφορά 3 έτη ώστε να υπάρχει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τον εργολάβο και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Ο ανασχεδιασμός των ορίων κάθε συνεργείου και η σύνθεση των συνεργείων είναι επίσης στις προτάσεις της Περιφέρειας.  Η χρήση των μηχανοκίνητων μέσων με ψεκαστικά έχει αξιολογηθεί ως θετική και στόχος είναι η επέκτασή τους. Επίσης η σύνθεση των συνεργείων με την επαναφορά του παρασκευαστή ( εργασία που τώρα εκτελεί ο Αρχιεργατής κάθε συνεργείου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκή επίβλεψη) είναι στις προτάσεις που μελετά η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας.  Μεγάλη έμφαση δίνει ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης στην εκπαίδευση Αρχιεργατών και ψεκαστών πριν από την έναρξη των εργασιών διαβροχής.  Παράλληλα έχει τεθεί ως στόχος να υπάρχει ικανοποιητικό χρονικό διάστημα ώστε πριν από την έναρξη των ψεκασμών να γίνουν ενημερωτικές συναντήσεις και οριοθετούν οι περιοχές ευθύνες του κάθε συνεργείου.

Στόχος παραμένει η αύξηση του προϋπολογισμού ώστε να υπάρχει ευχέρεια για περισσότερους ψεκασμούς  από τους εργολάβους.  Με τα σημερινά δεδομένα η πρόσληψη προσωπικού είναι ανέφικτο να γίνεται από την Περιφέρεια καθώς αυτό θα μείωνε ακόμη περισσότερο τον αριθμό των εργαζομένων και επομένως και των ψεκασμών.

Στις προτάσεις της Περιφέρειας είναι και η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των παραγωγών.  Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν περιοχές που είναι δύσκολη η στελέχωση των συνεργειών, υπάρχει αδιαφορία ελαιοπαραγωγών που αφήνουν τα κτήματά τους κλειδωμένα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ψεκαστούν, υπάρχουν βιολογικά ελαιοκτήματα που δεν εφαρμόζουν κανένα πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου.  Απέναντι σ’ αυτό το αρνητικό σκηνικό έχει προταθεί η ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών ώστε να αναλογιστούν και οι ίδιοι το δικό τους μερίδιο ευθύνης και αν χρειαστεί η επιβολή κυρώσεων σ’ όσους δημιουργούν εμπόδια στην εφαρμογή της δακοκτονίας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Περιφέρεια θα προτείνει μια σειρά προτάσεων ώστε να υπάρξει συμμόρφωση των ελαιοπαργωγών.  Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια για καλύτερη ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών ώστε να γνωρίζουν τις ημερομηνίες ψεκασμών ( υπάρχουν σκέψεις για αποστολή μαζικών sms ή  για την λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας για τη δακοκτονία).

Τέλος στις αρχές του έτους έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Π. Κουφέλου  και των στελεχών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας - Γεωτεχνικών ώστε να τεθούν όλα τα ζητήματα και να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την αναμόρφωση του προγράμματος δακοκτονίας.

 

Μοιράσου το άρθρο!