Αγροτικά - Αλιεία

27/02/2013 - 15:46

Ανάρτηση καταστάσεων προσωρινής πληρωμής βιολογικής κτηνοτροφίας έτους 2010

Ανάρτηση καταστάσεων προσωρινής πληρωμής βιολογικής κτηνοτροφίας έτους 2010

 

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη Λέσβου γίνεται γνωστό ότι στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) έχουν αναρτηθεί καταστάσεις προσωρινής πληρωμής και απορρίψεων για το πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας έτους 2010, που αφορούν σε συνολικά 8 παραγωγούς, και αναλυτικότερα σε:
 
1. 1 δικαιούχο και 5 απορριπτόμενους κτηνοτρόφους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το 2005.
2. 1 δικαιούχο και 1 απορριπτόμενο κτηνοτρόφο που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το 2006.
 
Όσοι από τους παραγωγούς της παρούσας ανάρτησης κρίνουν ότι έχουν διαφωνία με τα ποσά πληρωμών, κυρώσεων ή την απόρριψή τους μπορούν να καταθέσουν ένσταση στην Υπηρεσία μας εντός 10 εργάσιμων ημερών. Επομένως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η 13η Μαρτίου 2013. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την τριμελή επιτροπή εξέτασης προσφυγών-ενστάσεων εντός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία και οι αποφάσεις της θα είναι τελεσίδικες. 
 
Όσον αφορά στους δικαιούχους της Λήμνου, οι συγκεκριμένες καταστάσεις θα αναρτηθούν στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας  Λήμνου στη Μύρινα για ενημέρωσή τους, ενώ ισχύουν όλα τα παραπάνω περί ενστάσεων. 
 

Μοιράσου το άρθρο!