Αγροτικά - Αλιεία

30/01/2013 - 05:33

Διευκρινήσεις για την εισαγωγή μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων

Διευκρινήσεις για την εισαγωγή μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι επιτρέπεται η εισαγωγή και η ταξινόμηση (άδεια κυκλοφορίας) στη χώρα μας έως 31-12-2013 μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων, που είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου και που δεν έχουν κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τα μηχανήματα αυτά, θα πρέπει να έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά και ο τύπος τους να έχει έγκριση από την Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού εξοπλισμού.

Από 1-1-2014 τα μεταχειρισμένα εισαγόμενα από την  ευρωπαϊκή ένωση αγροτικά μηχανήματα θα πρέπει εκτός από την εθνική έγκριση τύπου, να διαθέτουν και κινητήρα που πληροί  τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων της «Φάσης Ι» τουλάχιστον.

Τα εισαγόμενα αγροτικά μηχανήματα  καινούρια ή μεταχειρισμένα που εφοδιάζονται με δελτίο ταξινόμησης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, μπορούν να λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας και μετά την πάροδο των ημερομηνιών αυτών.

Μοιράσου το άρθρο!