Αγροτικά - Αλιεία

29/11/2012 - 06:21

Εγκρίνονται όλες οι γεωργικές επενδύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)

Εγκρίνονται όλες οι γεωργικές επενδύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)

ΔΕΗ

Αυτόματα θα εγκρίνεται από δω και πέρα η ένταξη των υποψηφίων Σχεδίων Βελτίωσης στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης, με μοναδικό κριτήριο την εκπλήρωση των όρων επιλεξιμότητας. Προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι αγρότες-επενδυτές στην υλοποίηση του Σχεδίου Βελτίωσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάσης Τσαυτάρης, αποφάσισε στις 23 Νοεμβρίου ότι δεν χρειάζεται να περιμένει την ολοκλήρωση όλων των αξιολογήσεων, για να εγκρίνει την ένταξη των υποψηφίων στο Μέτρο 121, που αφορά την ενίσχυση των Σχεδίων.

Επί λέξει, η απόφαση που έχει κατ’ αποκλειστικότητα το Agronews, αναφέρει: «εγκρίνεται η ένταξη όλων εκείνων των αιτήσεων ενίσχυσης, που από την διαδικασία της άμεσης αξιολόγησής τους προκύπτει ότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο Μέτρο 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο της προκήρυξης.»

Οι λόγοι για τους οποίους προχώρησε το υπουργείο σε αυτή την απόφαση είναι οι εξής:

-Το τελευταίο χρονικό διάστημα και οξυνόμενης της οικονομικής κρίσης αυξάνονται και οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013, που είτε παραιτούνται, είτε σιωπηρά δεν προχωρούν στην υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων τους με συνέπεια την απένταξή τους,

-Όπως έχει παρατηρηθεί και στα προηγούμενα ΚΠΣ, ένα υψηλό ποσοστό των αρχικά εγκεκριμένων προϋπολογισμών υλοποίησης έργων, τελικά δεν υλοποιείται, ενώ επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό από τις υπόλοιπες επενδύσεις που υλοποιούνται ολοκληρώνονται σε προϋπολογισμούς σημαντικά χαμηλότερους από τους αρχικά εγκριθέντες,

-Ένα σημαντικό ποσοστό των ενταγμένων πράξεων και των αρχικά εγκεκριμένων προϋπολογισμών τελικά δεν υλοποιείται, ποσοστό που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 30% των αρχικών νομικών δεσμεύσεων,
-Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς της ΕΕ, από 1/1/2014 τα ποσοστά συμμετοχής των Κοινοτικών και Εθνικών πόρων θα επανέλθουν στα προ της ρύθμισης του 95-5% επίπεδα, με αποτέλεσμα, μετά την 1/1/2014 να προκύψουν επιπλέον πιστώσεις Δημόσιας δαπάνης για το Μέτρο 121 των Επενδύσεων για γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ 2007-2013,

-Θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο η αξιολόγηση και έγκριση των υποβληθέντων αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 121, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των επενδύσεων, καθώς και οι αντίστοιχες απορροφήσεις των συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων,

-Από τη διαδικασία της αξιολόγησης σημαντικός αριθμός αιτήσεων ενίσχυσης απορρίπτεται, είτε λόγω ορίου βαθμολογίας, είτε λόγω μη επιλεξιμότητας.

Μοιράσου το άρθρο!