Αγροτικά - Αλιεία

05/08/2020 - 15:14

Και ξαφνικά μας δέσμευσαν 8 εκατ. ευρώ.... Η σφαγή στα Σχέδια Βελτίωσης στο Βόρειο Αιγαίο

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι σε εξέλιξη μια πραγματική σφαγή σχετικά με τα Σχέδια Βελτίωσης. Κι αυτό δεν οφείλεται μόνο στο μεγάλο αριθμό αιτήσεων αλλά και στην ακατανόητη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να υπερδεσμεύσει  επιπλέον ποσό 8 εκατ. ευρώ για τις ενστάσεις. 

Αρχικά να ενημερώσουμε ότι οι  εντάξεις πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 και στη Δράση 4.1.3 θα αναρτηθούν τις επόμενες ώρες από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι εντάξεις αφορούν τα λεγόμενα «Σχέδια Βελτίωσης» που επιδοτούν την απόκτηση καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού από αγρότες και κτηνοτρόφους, προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους.

 

Δέσμευση ποσού για ενστάσεις 

Σε όλες τις Περιφέρειες το Υπουργείο δεσμεύει ποσοστό 10% από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για να καλυφθούν οι ενστάσεις. Ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήταν περίπου στα 46 εκατ ευρώ.  Επομένως οι εγκρίσεις που θα αναρτηθούν πρέπει να καλύπτουν το ποσό των 40 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα όμως με τους πίνακες που θα αναρτηθούν το ποσό που καλύπτεται είναι γύρω στα 32 εκατ. ευρώ. Με απλά λόγια 8 εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να καλύψουν όλους 100 (κατ' εκτίμηση) αγρότες - κτηνοτρόφους κανείς δεν ξέρει τι θα γίνουν και.... αν θα παραμείνουν στο Βόρειο Αιγαίου. 

Μήπως αυτό το πόσο από το Βόρειο Αιγαίο μετακομίσει σε άλλες Περιφέρειες για να καλυφθούν  εντάσεις άλλων περιοχών;

 

Η εικόνα των αποτελεσμάτων 

 Όσο για τα αποτελέσματα έχουμε κυριολεκτικά σφαγή όπως έχουμε αναφέρει.

Η βάση της βαθμολογία για το υπομέτρο 4.1.1. είναι 68,08 μόρια!  Αρκετά υψηλή βαθμολογία που αφήνει πολλά άτομα εκτός...

Οι εγκρίσεις στο υπομέτρο 4.1.1. είναι 528 για φυσικά πρόσωπα και 1 έγκριση για συλλογικούς φορείς. 

Οι επιλαχόντες στο υπομέτρο 4.1.1. είναι 575 και οι απορρίψεις 131

Στο υπομέτρο 4.1.3. (αφορά κυρίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) έχουμε 11 εγκρίσεις και 4 απορρίψεις.

Συνολικά το ποσοστό δηλαδή όσων αρχικά έχουν εγκριθεί είναι γύρω στο 40%.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι εγκρίσεις σε ποσοστό γύρω στο 80% αφορούν αποκλειστικά το νησί της Λέσβου και αυτό είναι όπως εύκολα γίνεται κατανοητό σε βάρος των υπολοίπων νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου! Το γεγονός αυτό οφείλεται στον τρόπο που ήταν δομημένη η βαθμολογία που ευνοούσε ιδιαίτερα τις γεωργικές - κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Λέσβου.

Περιφέρεια και Βουλευτές της Λέσβου αλλά και των υπολοίπων νησιών του Βορείου Αιγαίου πρέπει να αντιδράσουν άμεσα.  Βρισκόμαστε σε τραγική θέση! Εκεί που περιμέναμε να διεκδικήσουμε επιπλέον χρήματα ώστε να καλυφθεί το σύνολο των Σχεδίων Βελτίωσης να μας "δεσμεύουν" χρήματα!

Απόφαση προκλητική που η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να εξηγήσει το σκεπτικό της. 

 

Στο  ependyseis.gr 

Τα πορίσματα των γνωμοδοτικών επιτροπών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα ependyseis.gr μόλις ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων. 

Ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του τις επόμενες  ημέρες, οφείλει να συνδεθεί στο www.ependyseis.gr χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, να ανατρέξει στην αίτηση και στα πορίσματα των γνωμοδοτικών επιτροπών προκειμένου να ενημερωθεί για τα αναλυτικά στοιχεία της έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή για τις:

  • Επιλέξιμες δαπάνες και την ένταση ενίσχυσης.
  • Περικοπές στην επιλέξιμη δαπάνη εγκεκριμένων επενδύσεων.
  • Τυχόν απορρίψεις επενδύσεων.
  • Τους ειδικούς όρους που ενδεχομένως έχουν τεθεί και πρέπει να πληρούνται κατά την υλοποίηση και πιστοποίηση των επενδύσεων ή κατά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης.

Μοιράσου το άρθρο!