Αγροτικά - Αλιεία

05/01/2021 - 14:34

Τελικά αποτελέσματα Σχεδίων Βελτίωσης στο Βόρειο Αιγαίο - Αναλυτικά ποιοι εγκρίθηκαν

Στα 63,8 μόρια η βάση για το 4.1.1

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Πανάγος Κουφέλος ανακοινώνουν ότι μετά την εξέταση των ενστάσεων για το Υπόμετρο 4.1.: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» γίνονται δεκτά επιπλέον 258 υποβληθέντα σχέδια.

Συνολικώς, γίνονται δεκτές 786 προτάσεις επί υποβληθεισών 1.239 προτάσεων.

 

Η βάση της βαθμολογίας στο 4.1.1. από τα 68,08 κατέβηκε στα 63,8 μόρια. 

 

Δείτε αναλυτικά τα ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΆ αποτελέσματα  εδώ  ή

στις επόμενες κάρτες με βάση τον κωδικό πρότασης και σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά: 

 

 

Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται οι παρακάτω πίνακες:

 

1.Πίνακα Αποτελεσμάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου δικαιούχων φυσικών/νομικών προσώπων της ∆ράσης 4.1.1. ‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 785 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 44.645.898,28 €.

2. Πίνακα Αποτελεσμάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου επιλαχόντων φυσικών/νομικών προσώπων της ∆ράσης 4.1.1. “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” για τις αιτήσεις που είναι επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 363 επιλαχόντες με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 21.836.718,70 €

3. Πίνακα Αποτελεσμάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου απορριπτόμενων φυσικών/ νομικών προσώπων της ∆ράσης 4.1.1. “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” με 83 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

4. Πίνακα Αποτελεσμάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου δικαιούχων φυσικών/ νομικών προσώπων της ∆ράσης 4.1.3. “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος”. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 11 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 166.332,90 €.

5. Πίνακα Αποτελεσμάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου απορριπτόμενων φυσικών/ νομικών προσώπων της ∆ράσης 4.1.3. “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος”. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 5 μη επιλέξιμες αιτήσεις.

6. Πίνακα Αποτελεσμάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου δικαιούχων συλλογικών σχημάτων της ∆ράσης 4.1.1. “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης”. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 2 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 825.749,50 €.

Μοιράσου το άρθρο!