Ανακοινώσεις Φορέων

10/01/2019 - 05:52

Ανακοίνωση κατοίκων Μόριας κατά της σύνδεσης του μειωμένου ΦΠΑ με τις μεταναστευτικές ροές

Ο Σύλλογος κατοίκων Μόριας , Παναγιούδας και όμορων κοινοτήτων , απορρίπτει το  περιεχόμενο και  καταδικάζει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 31 Δεκεμβρίου 2018 , στην οποία  συνδέεται άμεσα η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά με το προσφυγικό - μεταναστευτικό θέμα.
   Συγκεκριμμένα η Πράξη αναφέρει: “Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί ένα εξάμηνο για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, εφόσον:
α) ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης κάθε νησιού κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε Κέντρου”
   Δηλαδή η μερική μείωση των συντελεστών ΦΠΑ (κατά 30% και για ένα εξάμηνο ) στα νησιά Λέσβο, Χίο ,Κω, Σάμο και , Λέρο, συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα, παράνομα  και αντίθετα σε κάθε αρχή δικαίου, με τον αριθμό των μεταναστών στα νησιά ,διαιωνίζοντας έτσι την ομηρία τους και παγιώνοντας μια αρρωστημένη, τραγική κατάσταση για όλους. Κάνει τους νησιώτες δεσμοφύλακες και τα νησιά αποθήκες ψυχών,ωθώντας τα συγχρόνως σε πνευματική ,οικονομική και πολιτιστική παρακμή. Η ανθρώπινη ύπαρξη   μετατρέπεται έτσι από πνεύμα, ψυχή και οντότητα σε μετρήσιμο , αναλώσιμο υλικό.
   Και όλα αυτά μετά από αλλεπάλληλες παραστάσεις και πάγιο αίτημα των νησιωτών να αποδεσμευτεί η αύξηση του ΦΠΑ από το μεταναστευτικό ζήτημα και να ισχύσει ότι ακριβώς και στα νησιά άλλων κρατών-μελών της ΕΕ σύμφωνα με τις αρχές της νησιωτικότητας ,του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αναλογικότητας .
   Επίσης , την παραμονή Χριστουγέννων του 2018 και με το χαρακτηρισμό επείγουσα ρύθμιση , δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η  τροποποίηση του νόμου 4375/2016 όπου με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας "προσωρινών εγκαταστάσεων" φιλοξενίας μεταναστών αν οι υφιστάμενες δεν επαρκούν για το σκοπό αυτό και μπορεί να ανατίθεται η λειτουργία των κέντρων αυτών σε Διεθνείς Οργανισμούς ή σε Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Και αυτό παρά τις υποσχέσεις και δηλώσεις του υπουργού μεταναστευτικής πολιτικής για την αποσυμφόρηση των νησιών μέχρι τον Σεπτεμβριο 2018 (!).

   Πράξεις λοιπόν νομοθετικού περιεχομένου, επείγουσες ρυθμίσεις τροποποίησης νόμων του Υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής, η πολιτική του "διαίρει και βασίλευε" των ΜΚΟ , η ενοικίαση ακινήτων με αφύσικα υψηλό τίμημα, η πλήρης αδιαφορία της Πολιτείας και της Τοπικής αυτοδιοίκησης , η ανοχή και η απάθεια των πολιτών και σε συγκεκριμμένες περιπτώσεις η αποδοχή "δώρων " και " δωρεών" αγνώστου προελεύσεως και κινήτρων , συνθέτουν μια ασφυκτικά επώδυνη κατάσταση στις τοπικές κοινωνίες .
Γίνονται όλο και πιο ορατές οι πραγματικές προθέσεις  και εμπαίζονται όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου που πλήττονται από το μεταναστευτικό πρόβλημα. 
Είναι απαραίτητο λοιπόν να είμαστε ενωμένοι, να ενεργούμε όλοι μαζί και στην παρούσα περίπτωση να μην επιτρέψουμε την κοροιδία και τον επίσημο και ύπουλο εποικισμό των νησιών μας που θα αλλάξει την ανθρωπογεωγραφία  σε μια τόσο ευαίσθητη γεωγραφικά περιοχή. 

   Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
          Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

          Α. Ψούνος                                                         Δ. Δεληγιάννης


 

Μοιράσου το άρθρο!