Ανακοινώσεις Φορέων

07/02/2024 - 16:25

Απολογισμός δράσεων ΔΕΥΑΛ για τον Ιανουάριο του 2024

Κατά τον Ιανουάριο του 2024, πραγματοποιήθηκε μια σειρά ενεργειών της διοίκησης της ΔΕΥΑΛ, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.

Συναντήσεις

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του Προέδρου, κ. Παναγιώτη Βάλεση, και στελεχών της ΔΕΥΑΛ με εκπροσώπους φορέων για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό δράσεων. 

Ειδικότερα:

  • Με τον κ Γιώργο Πλακωτάρη, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
  • Με τον κ. Στρατή Κυρατζή, Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού και Έργων Βορείου Αιγαίου, για χρηματοδότηση μελετών ΔΕΥΑΛ από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων.
  • Με τον κ. Ταξιάρχη Βέρρο, Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, όπου έγινε μία πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων της Δυτικής Λέσβου.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επαφές με Προέδρους Κοινοτήτων για ενημέρωση των προβλημάτων που τους απασχολούν, καθώς και επισκέψεις σε σημεία, που πραγματοποιούνται έργα, και ειδικότερα:

  • Επίσκεψη στο Μόλυβο όπου ολοκληρώθηκε το έργο «Εξωτερικό Υδραγωγείο Μήθυμνας», (σύμβαση 279.674,00 €).
  • Επίσκεψη στην Αγριλιά όπου εκτελείται το έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Νότιας περιοχής ΔΕ Μυτιλήνης».

Εγκρίσεις έργων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ ενέκρινε με αποφάσεις του τα παρακάτω έργα:

  1. «Δίκτυα Αποχέτευσης Νότιας περιοχής ΔΕ Μυτιλήνης»
  2. «Μεταφορά λυμάτων και συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης της ΔΚ Πολιχνίτου»
  3. «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Αγιάσου»
    ddd

Άλλες ενέργειες

Για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων αποχέτευσης (δίκτυα, αντλιοστάσια, φρεάτια) η ΔΕΥΑΛ διενεργεί το Διαγωνισμό: «Καθαρισμός και ενδοσκόπηση αγωγών δικτύων αποχέτευσης, φρεατίων, υγρών και ξηρών θαλάμων αντλιοστασίων λυμάτων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της ΔΕΥΑΛ».

Έγιναν επεμβάσεις επιδιόρθωσης και αποκατάστασης τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης (Κουμκό, Συνοικισμός κ.α.) όσο και σε χωριά του Δήμου μας που αφορούσαν ως επί το πλείστον καθαρισμό φρεατίων και επιδιορθώσεις βλαβών ύδρευσης – αποχέτευσης.

Τέλος, στo πλαίσιo του ελέγχου για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού, που είναι πρώτη προτεραιότητα της ΔΕΥΑ Λέσβου, έγιναν χημικοί και μικροβιολογικοί έλεγχοι της ποιότητας του νερού σε όλο το νησί της Λέσβου από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένο εργαστήριο και με συχνότητα που υπερκαλύπτει αυτήν της νομοθεσίας.

Ταυτόχρονα, έχουν τοποθετήσει περί τις 250 δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η προληπτική απολύμανση του πόσιμου νερού. Λόγω της μεγάλης έκτασης του νησιού, ο συνεχής έλεγχος πραγματοποιείται από εξειδικευμένους ειδικούς συνεργάτες σε διάφορα σημεία της Λέσβου.

Η ΔΕΥΑ Λέσβου αναρτά τα αποτελέσματα των εν λόγω μετρήσεων στην ιστοσελίδα της www.deyamyt.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης). 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων της ποιότητας του νερού που παρέχει η ΔΕΥΑ Λέσβου: https://ydor.edeya.gr/labcheck/view?orgid=16600 

 

Μοιράσου το άρθρο!

geotee