Ανακοινώσεις Φορέων

18/01/2020 - 06:23

Κλειστοί δύο δρόμοι της Μυτιλήνης λόγω εργασιών ΔΕΥΑΛ

Την  Δευτέρα 20/01/2020 στις 8.30 π.μ. έως Τρίτη 21/1/2020 στις  15:00 μ.μ. ,θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην οδό ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΤΟΝΟΥ  (από την συμβολή με την Ελ.Βενιζέλου έως το τέλος της οδού), ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι έκτακτες εργασίες αποκατάστασης  επικίνδυνου οδοστρώματος από βλάβη ύδρευσης.

Η οδός θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις δύο  (2) ανωτέρω ημέρες

Το τμήμα της οδού θα παραμένει πάντα προσπελάσιμο για τη διέλευση των πεζών. 

 

----

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: ΨΡΛ346ΜΓΘΓ-5ΝΡ), τη Δευτέρα 20/01/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Φιλικών (από διασταύρωση με Ναυμάχου Παπανικολή έως διασταύρωση με Πλάτωνος)

Η διάρκεια των εργασιών στην οδό, εκτιμάται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Η παράκαμψη της οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων,  και για όσο διάστημα η οδός θα παραμείνει  κλειστή, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών Αρ. Δελή και Ξάνθου

O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.

Μοιράσου το άρθρο!