Ανακοινώσεις Φορέων

28/09/2011 - 18:17

Οι εργαζόμενοι Αποκετρωμένης Διοίκησης για την τροποποίηση του οργανισμού

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σε συνέχεια πληροφοριών που τέθηκαν υπόψη του ΔΣ σχετικά με την τροποποίηση του οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου από την πλευρά του συλλόγου εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (περιοχή Βορείου Αιγαίου)

 Από την εφαρμογή του ν. υπ΄αριθμ. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτηςκαθώς και το ΠΔ υπ΄αριθμ. 143/2010 σχετικά με τον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, έχουν παρουσιαστεί αρκετά προβλήματα τόσο σε σχέση με την λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων της όσο και σε σχέση με τις αρμοδιότητες αυτών. Προβλήματα που στη δυσχερή οικονομική κατάσταση μεγεθύνονται, πολλαπλασιάζονται και δυστυχώς μεταφέρονται τα βάρη στους εργαζόμενους και φυσικά στους πολίτες, αφού αυτοί είναι οι τελικοί αποδέκτες του προϊόντος κάθε υπηρεσιακής μονάδας.

 Στο σκεπτικό-αιτιολογική έκθεση του ν.3852/2010 όπως και στον ίδιο το νόμο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι σκοπός της νέας αρχιτεκτονικής είναι η εξασφάλιση μιας δραστικά ξεκάθαρης, στέρεας και λειτουργικής δομής που επιτρέπει την εξυπηρέτηση του πολίτη και την αναβάθμιση των συνθηκών της ζωής του αλλά και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας με ουσιαστικό περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Ωστόσο αυτό που μας «έμεινε» τελικά είναι μόνο ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών σε σημείο μάλιστα που να καθιστά τη λειτουργία των υφιστάμενων υπηρεσιών οριακά βιώσιμη.

Σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση πολιτικών σε κάθε επίπεδο και με βασικό πυλώνα την εγγύτητα της διοίκησης προς τον πολίτη η εφαρμογή προκύπτει να έχει άλλα αποτελέσματα και ίσως εκ διαμέτρου αντίθετα από το αρχικό σκεπτικό του νόμου. Αφού μια διοικητική πράξη για να διεκπεραιωθεί απαιτείται να διασχίσει το Αιγαίο δύο και τρεις φορές, ενώ η Διοίκηση γίνεται πιο απόμακρη τόσο για τις υπηρεσίες αλλά κυρίως για τους πολίτες.

Όπως καταλαβαίνετε αυτοί που άμεσα επηρεάζονται από τις όποιες τροποποιήσεις στον Οργανισμό είμαστε οι εργαζόμενοι κυρίως σε ότι αφορά τη σχέση μας τόσο με το αντικείμενο εργασίας μας όσο και με τους πολίτες. Γι΄ αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποφευχθούν λάθη που έγιναν στο παρελθόν με σχέδια οργανισμών εν κρυπτώ ή με επιλεκτικές διαρροές γεωγραφικά ή υπηρεσιακά.

Ως κε τούτου, και επειδή πιστεύουμε ότι εμείς θα κληθούμε να εφαρμόσουμε τις όποιες τροποποιήσεις και οι πολίτες των νησιών μας θα υποστούν τις όποιες επερχόμενες αλλαγές, παρακαλούμε να μας θέσετε υπόψη το σχέδιο τροποποίησης οργανισμού της ΑΔΑ, ή τις προθέσεις σας ώστε να συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας στην καλύτερη διάρθρωση του φορέα και κατ΄ επέκταση στην επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος

Η  Γραμματέας

Νίκος Χρυσάφης

Μίνα Κότερου

Μοιράσου το άρθρο!