Άρθρα - Γνώμες

20/04/2024 - 22:12

Χαλάει η Θεία Κοινωνία; Και βέβαια χαλάει...

γράφει ο π. Χαράλαμπος Κοπανάκης

Ας εξηγήσουμε ξανά κάτι, που η μη επεξήγηση του από μέρος του κλήρου, οδηγεί πολλούς σε ανυπόστατες αιτιάσεις.

Κάθε Μεγάλη Πέμπτη, σε κάθε Ενορία, κρατείται μικρή ποσότητα Θείας Κοινωνίας, με σκοπό τη φύλαξή της σε ειδικό σκεύος (Αρτοφόριο), για έκτακτες ανάγκες, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας της Μεγάλης Πέμπτης, κάνουμε κατάλυση της Θείας Κοινωνίας του προηγούμενου έτους και φυλάττουμε νέα.

Εδώ τώρα γίνεται η μεγάλη ΣΥΓΧΥΣΗ, λόγω έλλειψης ενημέρωσης.

Σε πολλά Πατερικά κείμενα, υπάρχουν οδηγίες προς τους κληρικούς, για τον τρόπο διαχείρισης της Θείας Κοινωνίας που προορίζεται για ετήσια φύλαξη, ούτως ώστε να αποφευχθούν ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ.

Οι οδηγίες είναι σχετικά απλές και συγκλίνουν στο στοιχειώδες. Εφόσον δηλαδή έχουμε φυσικά υλικά άρτου και οίνου σε μίξη, πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν σε διαδικασία αφύγρανσης και αποξήρανσης, αν θέλουμε να διατηρηθούν αλώβητα για ενα χρόνο.

Ο συγκεκριμένος άρτος και οίνος, μετά τον καθαγιασμό, για την Εκκλησιαστική κοινότητα έχουν μεταβληθεί αμφότερα σε Σώμα και Αίμα Χριστού.

Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει μαγικώ τω τρόπω τα υλικά της Θείας Κοινωνίας από τους νόμους της φυσικής φθαρτότητας.

Γι αυτό εξάλλου συστήνεται ΡΗΤΑ η διαδικασία που ανέφερα παραπάνω.

Μεταξύ των άλλων, στο έργο "Ιερά Ανθολογία" του ιεροδιδασκάλου Δανιήλ Γεωργοπούλου (έκδοσις 5η, εν Αθήναις 1898, σελ. 100, http://www.orp.gr/wordpress/?p=13320 ) δίδονται σαφείς οδηγίες για προσεχτική αφύγρανση της Θείας Κοινωνίας σε μικρό σκεύος (κάτι σαν μικρό τηγάνι), με μικρή φλόγα κάτω από το σκεύος για να μην καεί.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η Θεία Κοινωνία είναι έτοιμη προς φύλαξη.

Στην εποχή μας βέβαια, έχουν προστεθεί αποτελεσματικότεροι τρόποι αφύγρανσης, όπως αυτός του θερμού αέρα (αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιώ προσωπικά για χρόνια, καθώς και πολλοί άλλοι κληρικοί), η αποτελεσματικότητα του οποίου είναι άριστη και η Θεία Κοινωνία διατηρείται όλο το χρόνο χωρίς κανένα πρόβλημα.

Θα σας αφηγηθώ τώρα μία μόνο από τις προσωπικές μου εμπειρίες:

Προ χρόνων ικανών, φίλος μου κληρικός μετετέθη σε Ενορία και τον συνόδευσα σε μια επίσκεψη στο Ναό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Κάποια στιγμή λοιπόν θελήσαμε να ελέγξουμε και το Αρτοφόριο του Ναού.

Ανοίγοντας το, αυτό που αντικρίσαμε ήταν πολύ άσχημο.

Η Θεία Κοινωνία δεν είχε απλώς αλλοιωθεί, αλλά το σκεύος ήταν γεμάτο από νεκρά σκουλήκια που είχαν ενεργήσει την αποσύνθεση.

Ακολούθησε μια δύσκολη διαδικασία επαφών με τον τότε Επίσκοπό μας Κύριλλο, προκειμένου να λάβουμε οδηγίες για τη διαχείριση της συγκεκριμένης συνθήκης.

Αυτή είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ, και όσοι θεωρούν ότι προσβάλλεται η πίστη τους από αυτό, τότε δεν έχουν σωστή ενημέρωση ή έχουν στρεβλή πίστη μπερδεμένη με τη μαγεία.

Η Εκκλησία δεν κάνει μαγικά. Δεν πρέπει να αφήνει τους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται την πίστη με όρους μαγείας.

Η ευθύνη μας ως κληρικών είναι μεγάλη, γιατί δίνουμε οδηγίες για πνευματική ζωή, χωρίς να εξηγούμε όμως βασικά πράγματα στους ανθρώπους, επιτρέποντας έτσι παρανοήσεις και στρεβλώσεις.

Μοιράσου το άρθρο!

geotee