Εκπαίδευση

02/08/2019 - 16:13

Υπόθεση πλαστών πιστοποιητικών στη Λέσβο - Ενημέρωση

ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT

Σε σχέση με τη σοβαρότατη υπόθεση που βρίσκεται εν εξελίξει και απασχολεί τις διωκτικές αρχές και την κοινωνία της Λέσβου σχετικά με φερόμενα ως παραποιημένα αποτελέσματα και πιστοποιητικά BULATS σπουδαστών – υποψηφίων κέντρου σπουδών της πόλης της Μυτιλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

Ότι τα μόνα γνήσια πιστοποιητικά BULATS, που εκδίδονται για λογαριασμό μας στην Ελλάδα είναι όσα απονέμονται κατόπιν εξετάσεων, που οργανώνονται από τον αποκλειστικό μας συνεργάτη στην Ελλάδα, την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Μ. ΧΑΤΖΗΠΑΖΑΡΛΗΣ – Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «BULATS HELLAS», που εδρεύει στον Δήμο Θέρμης, Πλατεία Παραμάνα αριθμός 4, νομίμως εκπροσωπούμενης από το διαχειριστή αυτής Χρυσόστομο ΠΑΥΛΙΔΗ.

Τόσο εμείς όσο και ο συνεργάτης μας είμαστε σε άμεση επαφή και επικοινωνία και παρέχουμε κάθε συνδρομή προς τις διωκτικές αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, έχοντας ζητήσει την ταχύτατη διαλεύκανση αυτής και την απόδοση ποινικών ευθυνών προς κάθε υπαίτιο.

Αντιλαμβανόμενοι την ανησυχία πολλών εξετασθέντων και κατόχων BULATS εξαιτίας του θορύβου που έχει δημιουργηθεί και με δεδομένο τον αυξανόμενο όγκο των σχετικών αιτημάτων για τη διαπίστωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών, ενημερώνουμε ότι οι εξετασθέντες και κάτοχοι BULATS μπορούν να απευθύνονται στην BULATS HELLAS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση bulats@hasexams.gr, κατανοώντας ότι - λόγω του όγκου των σχετικών αιτημάτων - για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων απαιτείται εύλογος χρόνος.

Το CAMBRIDGE και η BULATS HELLAS έχουμε σαν στόχο και δεσμευόμαστε για την διαφύλαξη της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων και πιστοποιητικών BULATS. Παγίως η BULATS HELLAS παρέχει άμεση συνδρομή στις Δημόσιες Υπηρεσίες και στους Φορείς, που ζητούν την επαλήθευση της γνησιότητας πιστοποιητικών BULATS.

Όπως ενημερωθήκαμε από την BULATS HELLAS, τούτο ακριβώς έπραξε και στην παραπάνω υπόθεση, συμβάλλοντας στην αποκάλυψη της, καθώς όταν της ζητήθηκε η επαλήθευση της γνησιότητας πιστοποιητικών, που υποβλήθηκαν στις Υπηρεσίες και τους Φορείς, ενημέρωσε άμεσα τις αρχές για την ύπαρξη παραποιημένων πιστοποιητικών.

Μοιράσου το άρθρο!