Εργασία

10/03/2023 - 18:24

Ανανεώνονται 786 συμβάσεις συμβασιούχων έως και 31 Δεκεμβρίου 2023

Εγκρίθηκε η ανανέωση 786 συμβάσεων που αφορούν σε Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου, που απασχολούνται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στη Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών.  

Πιο συγκεκριμένα, ανανεώθηκαν οι συμβάσεις διακοσίων δώδεκα (212) εργαζομένων στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, είκοσι έξι (26) εργαζομένων στην Αρχή Προσφυγών και πεντακοσίων σαράντα οχτώ (548) εργαζομένων στην Υπηρεσία Ασύλου. 

Οι εν λόγω συμβάσεις χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2014-2020) και του Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ 2014-2020). 

 

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες στελέχωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου με μόνιμο προσωπικό, καθώς ήδη έχουν ανακοινωθεί εκατόν έξι (106) προσληπτέοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από την προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ, ενώ προχωράει η εξέταση επιπλέον τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ αναμένεται η προκήρυξη επιπλέον εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων, που ήδη έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

Μοιράσου το άρθρο!