Εργασία

07/06/2022 - 08:09

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.150 Εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα σε όλη τη χώρα

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης  για 1.150 Εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα σε όλη τη χώρα της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με κωδικό ΟΠΣ 5035151 που υλοποιείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ.).

 

Το Έργο αφορά στην υλοποίηση, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών, με επιδότηση 5€ μικτά/ώρα (450€ συνολικά), στα εξής θεματικά αντικείμενα:

  1. Στέλεχος διαχείρισης ποιότητας
  2. Τεχνικός Σύγχρονων Παραγωγικών Μονάδων - Σύγχρονες Μέθοδοι & Τεχνολογίες

που οδηγούν υποχρεωτικά, σε εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων στις οποίες θα συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στην Πράξη γίνεται μέσω «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»  που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της  Π.Ο.Ε.Μ. https://www.e-poem.gr και θα παραμείνει ανοιχτή έως τη συμπλήρωση του εγκεκριμένου αριθμού ωφελουμένων, σύμφωνα με την Περιφερειακή Κατανομή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται) με σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής όσο και την χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (1η ημέρα κατάρτισης).

Εξαιρούνται: Άνεργοι, με κάρτα τυπικής ανεργίας/Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής /Εργαζόμενοι στο Δημόσιο /Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά στο https://www.e-poem.gr

 

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται  ΜΟΝΟ  ηλεκτρονικά στον ιστότοπο    https://www.e-poem.gr/aitisi-katartisis/

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ΜΟΝΟ  ηλεκτρονικά  στην ηλεκτρονική διεύθυνση katartisi110poem@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στο https://www.e-poem.gr/aitisi-katartisis/. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. στο τηλ. 210 4174159 ή στο  katartisi110poem@gmail.com. (Αίθρα Σιούσιουρα)

women

Μοιράσου το άρθρο!