Εργασία

04/09/2023 - 13:32

Για 8 μήνες παράταση εργασίας για 866 εργαζόμενους στις δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης

  Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Εργασίας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Μετανάστευσης και Ασύλου, επεκτείνεται για ένα οκτάμηνο η απασχόληση των 866 εργαζομένων κοινής ωφελείας στις δομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  

 

Όπως τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Δημήτρης Καιρίδης «οι εργαζόμενοι των προγραμμάτων κοινής ωφέλειας είναι σημαντικό κομμάτι του εθνικού συστήματος υποδοχής και ασύλου, προσφέροντας υπηρεσίες και συμβάλλοντας στη βέλτιστη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Σε συνεργασία με τους συναδέλφους υπουργούς Εργασίας, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, καταλήξαμε σε μία κοινή θέση υπέρ της παράτασης των συμβάσεων για ένα χρονικό διάστημα 8 μηνών.» 

 

Ειδικότερα η Κοινή Απόφαση προβλέπει ότι οι ωφελούμενοι θα συνεχίσουν να απασχολούνται για επιπλέον οκτώ μήνες, υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική Δημόσια Πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις.  

Στην περίπτωση δε ωφελούμενων των οποίων η σύμβαση τους έχει λήξει πριν τη δημοσίευση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα ακολουθήσει, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα της οκτάμηνης επέκτασης του προγράμματος. 

Μοιράσου το άρθρο!