Οικονομία

01/10/2019 - 13:24

Δικηγόροι, Μηχανικοί, Λογιστές στη δια-μάχη για το Κτηματολόγιο στη Λέσβο

Το  13ο  Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού  Επιμελητηρίου παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη διαμάχη μεταξύ Δικηγόρων, Μηχανικών και Λογιστών-Φοροτεχνικών αναφορικά με την αρμοδιότητα στην υποβολή των δηλώσεων Κτηματολογίου.

Μια πρώτη παρατήρηση  είναι ότι  από πουθενά δεν θεσμοθετείται  αρμοδιότητα  σε οποιοδήποτε φορέα  για τη  προετοιμασία, τον έλεγχο και υποβολή του αναγκαίου φακέλου. Η πραγματικότητα  είναι ότι στη σύνταξη των βασικών δικαιολογητικών-τοπογραφικά διαγράμματα, συμβόλαια, ε-9  κ.λπ.- συμμετέχουν κατά την ειδικότητα τους και οι τρείς  επαγγελματικοί κλάδοι  που προαναφέρθηκαν  πράγμα που συνεπάγεται ότι  κανείς  δεν δικαιούται να διεκδικεί  αποκλειστικότητα.

Η συμπλήρωση του φακέλου, ως γνωστόν, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου ο οποίος προφανώς  μπορεί να συμβουλευτεί  οποιοδήποτε  για την τυπική  και ουσιαστική πληρότητα   του.  Ο έλεγχος  και η αποδοχή του περιεχομένου  είναι αποκλειστική αρμοδιότητα  της Υπηρεσίας Κτηματολογίου.

Ως  εκπρόσωποι της επαγγελματικής οργάνωσης των  Οικονομολόγων  κατανοούμε  το θεμιτό δικαίωμα των μελών άλλων  επαγγελματικών τάξεων  για την υποστήριξη των καλώς εννοούμενων  οικονομικών συμφερόντων τους. Είμαστε ,όμως , απόλυτα αντίθετοι  σε οποιαδήποτε προσπάθεια  μονοπώλησης  ορισμένων δραστηριοτήτων  όπως στην παρούσα  συγκυρία η κατάρτιση του Κτηματολογίου. Ακόμη περισσότερο θεωρούμε  εντελώς απαράδεκτη  την εκτόξευση απειλών  για  δικαστικές προσφυγές στη βάση  μιας ανυπόστατης  κατηγορίας περί αντιποίησης επαγγέλματος εκ μέρους  των Λογιστών.

Κλείνοντας θέλουμε να επισημάνουμε ότι όλοι γνωρίζουμε τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που παρουσιάζει ο νησιωτικός μας τόπος  η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί  την ενωτική και όχι διασπαστική δράση  των  επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.

 

Ο Πρόεδρος του 13ου Π.Τ.,

Παναγιώτης Μπαρούτης.

Μοιράσου το άρθρο!