Οικονομία

31/05/2011 - 07:25

Διογκώθηκαν οι ζημιές της ΝΕΛ το α΄ τρίμηνο

Διογκώθηκαν οι ζημιές της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου το πρώτο τρίμηνο, παρά την εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων κατά 99,62%.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 14,862 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 7,445 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και συγκριτικά αυξήθηκαν κατά 99,62 % κυρίως λόγω των εσόδων από τα τα πλοία που δραστηριοποιήθηκαν στις γραμμές της Αδριατικής και της αύξησης των εσόδων των ιδιόκτητων και μισθωμένων πλοίων που δραστηριοποιήθηκαν στις γραμμές του εσωτερικού.

Το αντίστοιχο λειτουργικό μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία 6,849 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 2,871 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα αποτελέσματα (ζημίες) πριν και μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε ζημία ποσού 11,987 εκατ. ευρώ ευρώ έναντι ζημίας 7,433 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 12,975 εκατ. ευρώ, έναντι πωλήσεων 5,223 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και συγκριτικά αυξήθηκαν κατά 148,42 %

Το αντίστοιχο λειτουργικό μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία 5,434 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 3,314 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα (ζημίες) πριν και μετά από φόρους της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημία 9,419 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας ποσού 6,247 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Η ΝΕΛ επισημαίνει ότι σημαντική αρνητική επίδραση στα έσοδα και στην ρευστότητα του Ομίλου είχαν:

-Η πρωτοφανής οικονομική ύφεση στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, η οποία επηρέασε σημαντικά την κίνηση τόσο του επιβατικού κοινού, όσο και της εμπορικής κίνησης των φορτηγών

-Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά

-Η σημαντική αύξηση του κόστους των καυσίμων

-Ο αθέμιτος ανταγωνισμός τιμών

-Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων στην τιμή του εισιτηρίου

-Η αύξηση του Φ.Π.Α.

-Η χρονική υστέρηση της πληρωμής των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας εν σχέση με τον χρόνο εκτέλεσης τους.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 97.626.180 ευρώ

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που ολοκληρώθηκε εντός του Δεκεμβρίου του 2010 καλύφθηκε πλήρως με συνολικό ποσό εσόδων από την αύξηση 97,626 χιλ. ευρώ. Με το ποσό αυτό ο όμιλος αποπλήρωσε σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις και προέβη σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού του δανεισμού, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων να είναι πληρωτέες πέραν της πενταετίας.

http://www.emea.gr

Μοιράσου το άρθρο!