Οικονομία

05/12/2014 - 18:35

Χέρι-χέρι LesvoShop και Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου...Σκάνδαλα! Σκάνδαλα! Σκάνδαλα!

yle="text-align: justify;">Αποκαλυπτικό το σημερινό δημοσιεύμα του Νίκου Μανάβη στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ. Ίσως το μεγαλύτερο φαγαποτί των τελευταίων δεκαετιών στη Λέσβο!

 

Γράφει ο Νίκος Μανάβης / εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ

Στο 1,1 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που οφείλει η ΑΕΝΑΛ και η θυγατρική της «Lesvoshop A.E.» στη Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου. Το «ΕΜΠΡΟΣ» σήμερα αποκαλύπτει όλες τις δανειακές συμβάσεις που δίνονταν σε μια εταιρεία με εμφανέστατο πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας.
Άγνωστο είναι επίσης σε ποια οικονομικά στοιχεία στηριζόταν η Τράπεζα όταν έδινε τα δάνεια, καθώς η ΑΕΝΑΛ δεν κατάφερε ποτέ να παρουσιάσει μια σαφή εικόνα για τα οικονομικά της μεγέθη, στο τότε Νομαρχιακό Συμβούλιο. Επιπλέον, δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση από την Τράπεζα.

Η ύπαρξη ανυπόγραφης εισήγησης, η έλλειψη εισήγησης αλλά και εγκρίσεων σε κάποιες συμβάσεις, δείχνουν πως αυτοί που εισηγούνταν και ενέκριναν αυτά τα δάνεια, ήθελαν να αποφύγουν την ευθύνη.Οι συμβάσεις…
Η πρώτη σύμβαση μεταξύ της ΑΕΝΑΛ και της Συνεταιριστικής Τράπεζας υπογράφεται στις 25 Φεβρουαρίου του 2004 (υπ’ αριθμ. 1821). Είναι η εποχή που ξεκινά η δημιουργία των καταστημάτων «Lesvos Shop». Τo ποσό του δανείου είναι μόλις 60.000 ευρώ. Η εισήγηση για τη χορήγηση του δανείου είναι θετική, δίνεται η έγκριση και παράλληλα δίνονται εμπράγματες και ενοχικές εγγυήσεις για την εξόφλησή του.

Ωστόσο, όταν ψάχτηκαν τα αρχεία της Τράπεζας, δε βρέθηκε η σύμβαση εκχώρησης της εμπράγματης εγγύησης.

Στις 26 Ιουλίου τού 2006, η «Lesvoshop A.E.» λαμβάνει δάνειο από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου ύψους 100.000 ευρώ (αριθμός σύμβασης 2477) χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, η εισήγηση είναι θετική και αναφέρει ότι το δάνειο θα δοθεί με έγκριση του Δ.Σ. της Τράπεζας, ωστόσο στα πρακτικά της συνεδρίασης δεν αναφέρεται εξέταση του αιτήματος.

Μερικούς μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 28 Νοεμβρίου τού 2006, η Τράπεζα δίνει νέα πίστωση (αριθμός σύμβασης 2704) στη «Lesvoshop A.E.», αυτήν τη φορά ύψους 400.000 ευρώ. Και πάλι η εισήγηση για τη χορήγηση του δανείου αναφέρει ότι θα δοθεί με έγκριση του Δ.Σ., αλλά στα πρακτικά της συνεδρίασης δεν αναφέρεται η εξέταση του αιτήματος.

Είναι η εποχή που βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του συσκευαστηρίου τού «Lesvos Shop» στην Παγανή Μυτιλήνης.

Το δάνειο αυτό δίνεται με εμπράγματη εγγύηση, η οποία συνίσταται στην εκχώρηση στην Τράπεζα της επιχορήγησης που πρόκειται να λάβει η εταιρεία για την αγορά του εξοπλισμού του συσκευαστηρίου και η οποία ανέρχεται στις 381.731,80 ευρώ. Όμως από τη στιγμή που η επένδυση δεν εγκρίνεται, η εγγύηση αυτή είναι άνευ σημασίας και φυσικά ποτέ δεν μπαίνει στο ταμείο της Τράπεζας.

Και συνεχίζουν…
Την επόμενη χρονιά, το 2007, συνεχίζεται κανονικά η χορήγηση δανείων προς τον όμιλο. Έτσι, στις 8 Μαρτίου τού 2007 επεκτείνεται η πίστωση που χορηγήθηκε το 2004, κατά 50.000 ευρώ (σύμβαση με αριθμό 1821-1). Εισήγηση για τη σύμβαση αυτή δε βρέθηκε, ωστόσο υπάρχει έγκριση. Εμπράγματη εγγύηση δεν υπάρχει.

Δύο μήνες αργότερα, στις 8 Μαΐου τού 2007, γίνεται νέα επέκταση της χορηγηθείσας πίστωσης, κατά 110.000 ευρώ (σύμβαση με αριθμό 1821-2). Αυτήν τη φορά η εισήγηση για τη χορήγηση του δανείου είναι ανυπόγραφη και το δάνειο δίνεται χωρίς να ληφθεί εμπράγματη εγγύηση.
Περίπου ένα χρόνο αργότερα, στις 15 Απριλίου τού 2008, η Συνεταιριστική κάνει άλλη μια επέκταση της πίστωσης, ύψους 100.000 ευρώ (σύμβαση με αριθμό 1821-3). Αυτήν τη φορά υπάρχει θετική εισήγηση, αλλά δε λαμβάνεται καμμία εμπράγματη εγγύηση.

Συνολικά δηλαδή, από το 2004 έως το 2008, μεταξύ της Τράπεζας και του ομίλου ΑΕΝΑΛ - Lesvoshop συνάφθηκαν έξι δανειακές συμβάσεις. Το συνολικό ποσό που έλαβε ο όμιλος ανέρχεται στις 820.000 ευρώ. Κατά το κλείσιμο της Τράπεζας, το ποσό της οφειλής ανερχόταν στις 884.958,50 ευρώ.

Στο παραπάνω ποσό προστίθενται τόκοι 221.395 ευρώ και έτσι το τελικό ποσό της οφειλής διαμορφώνεται στο 1.106.353,50 ευρώ.

Στις τέσσερις από τις έξι παραπάνω συμβάσεις, εγγυητής είναι ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΝΑΛ, Γιώργος Διακορώνας. Είναι εντυπωσιακό ότι έμπαινε φυσικό πρόσωπο ως εγγυητής σε δάνεια που λάμβανε ένας όμιλος ο οποίος ελεγχόταν πλήρως από την τότε Νομαρχία Λέσβου, δηλαδή έναν οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Έδωσαν δάνειο που δε ζητήθηκε

Η υπόθεση της ΑΕΝΑΛ - Lesvoshop έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές στο πρώην Νομαρχιακό Συμβούλιο Λέσβου και την τελευταία τετραετία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου.
Μια χαρακτηριστική στιγμή των συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ήταν όταν ο πρώην νομαρχιακός σύμβουλος Μιχάλης Μαμάκος δήλωνε πως η Τράπεζα χορήγησε δάνειο στoν όμιλο χωρίς να υπάρχει απόφαση με την οποία να ζητείται το δάνειο. Είναι το δάνειο των 400.000 ευρώ που δόθηκε το Νοέμβριο του 2006, όπως αποκαλύπτουμε παραπάνω. Η συγκεκριμένη αναφορά του κ. Μαμάκου απευθυνόταν στον επίσης νομαρχιακό σύμβουλο και μέλος τού Δ.Σ. της Συνεταιριστικής, Σταύρο Πολίτη. Στόχος του κ. Μαμάκου ήταν να καταδείξει πως μεγάλες ευθύνες είχε και η διοίκηση της Τράπεζας.

Υπό το φως των νέων στοιχείων που αποκαλύπτει σήμερα το «ΕΜΠΡΟΣ», θα πρέπει να διερευνηθεί αν υπήρχαν αποφάσεις τού Δ.Σ. τής ΑΕΝΑΛ και της «Lesvoshop A.E.» για τη λήψη των υπόλοιπων δανείων, τα οποία χορηγούνταν με πολύ μεγάλη ευκολία στις δύο προαναφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο βουλευτής Παύλος Βογιατζής, κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας του ως νομάρχη Λέσβου το 2010, είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίζει τα χρέη των εταιρειών ΑΕΝΑΛ και «Lesvoshop A.E.» προς τη Συνεταιριστική μαζί με τα χρέη προς τους προμηθευτές (συνεταιρισμούς και μικρές τοπικές επιχειρήσεις).

Είχε ζητήσει δάνειο από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Τότε τα χρέη του ομίλου προς την Τράπεζα ανέρχονταν στις 800.000 ευρώ περίπου και το υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιούνταν για την αποπληρωμή των προμηθευτών. Επιδίωξη τόσο του κ. Βογιατζή όσο και της Τράπεζας ήταν με τη νέα δανειακή σύμβαση, να αποπληρωθούν τα παλιά δάνεια που ήταν από τότε σε καθυστέρηση, δεν είχαν επαρκείς εξασφαλίσεις και γενικώς είχαν χορηγηθεί κάτω από περίεργες συνθήκες.

Η πρόταση είχε μπει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, αλλά δεν απορρίφθηκε, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από μεγάλο αριθμό συμβούλων της συμπολίτευσης.

Η παράταξη της συμπολίτευσης είχε χωριστεί στα δύο, καθώς μεγάλος αριθμός συμβούλων θεωρούσε πως η λήψη του νέου δανείου τούς καθιστούσε συνυπεύθυνους για τα όσα είχαν γίνει στην ΑΕΝΑΛ, θεωρώντας το ποσό συν τοις άλλοις εξαιρετικά μεγάλο.

Η συζήτηση είχε γίνει παρουσία πολλών επιχειρηματιών και εκπροσώπων συνεταιρισμών της Λέσβου, που αγωνιούσαν για το αν θα πληρώνονταν τα προϊόντα που είχαν πουλήσει ή αν θα έχαναν τα χρήματά τους.

Ο κ. Μαμάκος, όπως και άλλοι σύμβουλοι της τότε αντιπολίτευσης, υποστήριζαν πως το νέο δάνειο που επιχειρούσε να λάβει η νομαρχιακή αρχή, δε θα χρησιμοποιούνταν για την αποπληρωμή των προμηθευτών, καθώς από τότε υπήρχαν πολύ μεγάλες υποχρεώσεις των δύο εταιρειών π+ρος την Εφορία και το ΙΚΑ.

Επίσης έγινε προσπάθεια να ληφθεί ένα μικρότερο δάνειο, προκειμένου να καλυφθούν οι πλέον επείγουσες υποχρεώσεις τής ΑΕΝΑΛ και της «Lesvoshop A.E.», όμως ούτε αυτή η πρόταση εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Θυμίζουμε πως η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης ΑΕΝΑΛ - Lesvoshop έχει βαλτώσει, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε κάνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Λέσβου ο εκκαθαριστής τής ΑΕΝΑΛ το καλοκαίρι. Αρχικά ο έλεγχος των λογιστικών βιβλίων είχε ανατεθεί στο ΣΔΟΕ Βορείου Αιγαίου, αλλά έλεγχος δεν έγινε. Στη συνέχεια, η αρμοδιότητα πέρασε στη ΔΟΥ Μυτιλήνης, αλλά μέχρι το καλοκαίρι ούτε αυτή είχε ξεκινήσει τον έλεγχο.

Μοιράσου το άρθρο!