Οικονομία

17/09/2021 - 09:30

Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027

Αξιότιμες κυρίες,
Αξιότιμοι κύριοι,

η διαδικτυακή́ σύσκεψη που καλείστε να συμμετέχετε σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της 2ης φάσης διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” 2021-2027 που αποτελεί το βασικό μέσο εφαρμογής της αναπτυξιακής στρατηγικής σε περιφερειακό επίπεδο για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Τα αποτελέσματα του ευρύτερου διαλόγου μεταξύ όλων των παραγωγικών δυνάμεων, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων καθώς και των αρμόδιων αρχών για τη χάραξη πολιτικής και τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο βασικός γνώμονας της συζήτησης.

Πλατφόρμα Zoom – στην ελληνική γλώσσα

17 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν

Παρακολουθήστε χωρίς εγγραφή απο το Youtube ή κάντε εγγραφή για να συμμετέχετε

Μοιράσου το άρθρο!