Οικονομία

16/09/2021 - 14:55

Στο "Εξοικονομώ κατ’ οίκον" ... θέμα ερμηνείας για το μειωμένο νησιωτικό ΦΠΑ

Επιστολή ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου

Προς: 1)Υπουργό Περιβάλλοντος  Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα

 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον τόσο για τον Α’ κύκλο του 2018 όσο και για τον Β’ κύκλο του 2019, για φακέλους σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου που υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ, παρατηρήσαμε ορισμένα προβλήματα όσον αφορά την ορθή αξιολόγηση των φακέλων και την γενικότερη διαδικασία εκταμίευσης κατά τη διάρκεια των ελέγχων ολοκλήρωσης τα οποία χρήζουν επίλυσης για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε παρατηρήσεις που προέκυψαν σε μερικές (όχι σε όλες) περιπτώσεις φακέλων που αφορούν τις δαπάνες των παρεμβάσεων και των αμοιβών των μελετητών/συμβούλων/ενεργειακών επιθεωρητών. Ο οδηγός του προγράμματος , οποίος αποτελεί την βάση και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του, αναφέρει με σαφήνεια, χωρίς να αφήνει περιθώρια παρερμηνειών ή μελλοντικών τροποποιήσεων,  πως οι ανώτατες επιλέξιμες τιμές που αφορούν τις παρεμβάσεις υλοποίησης έργου και τις αμοιβές μελετητών/συμβούλων/ενεργειακών επιθεωρητών περιλαμβάνουν  τον ΦΠΑ,  χωρίς να γίνεται διαχωρισμός περιοχών κανονικού και μειωμένου ΦΠΑ. Επομένως λανθασμένα και καταχρηστικά, αντιβαίνοντας  στην ουσία και στον τύπο του προγράμματος, όπως ορίζονται σαφέστατα στον αντίστοιχο οδηγό, κάποιοι ελεγκτές επιστρέφουν στη φάση της τελικής εκταμίευσης την αίτηση με την παρατήρηση πως οι μέγιστες επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και πως στην περίπτωση νησιωτικής περιοχής με μειωμένο ΦΠΑ (17%) πρέπει να καταβληθεί  από τον ωφελούμενο το επιπλέον ποσό για την κάλυψη της διαφοράς. Για να γίνει κατανοητό θα παραθέσουμε το εξής παράδειγμα: Ο οδηγός αναφέρει πως η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη που αφορά τα παράθυρα με δείκτη U<2,0 είναι 440 €/Μ² και βάσει αυτής της τιμής έχει βγει η απόφαση υπαγωγής. Κατά τον έλεγχο οι εν λόγω ελεγκτές ερμηνεύουν λανθασμένα πως η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη είναι 440/1,24*1,17=415,16 €/Μ² καλώντας τον ωφελούμενο να καταβάλει τη διαφορά μέχρι τα 440 €. 

Πρέπει για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών να τονίσουμε  ότι σύμφωνα πάντα με τον οδηγό, η μόνη περίπτωση μείωσης των μέγιστων επιλέξιμων δαπανών αφορά περιπτώσεις στις οποίες οι προμηθευτές και οι εμπλεκόμενοι μελετητές/σύμβουλοι/ενεργειακοί επιθεωρητές βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του Ν.4281 (ΦΕΚ 160Α/08.08.2014) απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ . Το μειωμένο ΦΠΑ των νησιωτικών περιοχών σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτει στο εν λόγω ΦΕΚ και αποτελεί κεκτημένο δικαίωμα  και κινητήρια δύναμη για τις τοπικές κοινωνίες δεδομένου των πολυάριθμων και ιδιαίτερων προβλημάτων που τις μαστίζουν (παραμεθόριο, προσφυγικές ροές).

Θεωρούμε ότι το παραπάνω πρόβλημα προέκυψε από λανθασμένη ερμηνεία και κατανόηση  των όρων που προγράμματος από ορισμένους ελεγκτές και παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την επίλυση του και την αποκατάσταση της ισονομίας μεταξύ των ωφελουμένων, από τους οποίους κάποιοι καλούνται σε αντίθεση με τους όρους του προγράμματος όπως αυτοί με σαφήνεια διατυπώνονται στον οδηγό  να πληρώσουν επιπλέον χρήματα.

Για τη Δ.Ε. του Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος

 

Ευστράτιος  Μανωλακέλλης 

Μοιράσου το άρθρο!