Πολιτική

22/02/2021 - 10:43

Επιστολή Θ. Βαλσαμίδη στους Υπουργούς για τα προβλήματα με τους δασικούς χάρτες

Προς: - Υπουργό   Περιβάλλοντος & Ενέργειας   κ. Κώστα Σκρέκα

         - Υφυπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Οικονόμου

 

Θέμα: Προβλήματα μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο νησί της Λέσβου

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,         

Πριν από λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα στις 29.01.2021 αναρτήθηκαν από την Διεύθυνση Δασών Λέσβου οι Δασικοί Χάρτες για το νησί της Λέσβου και τέθηκε προθεσμία για την ενημέρωση των πολιτών και την υποβολή αντιρρήσεων έως 27 Μαΐου.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και προβληματισμό σε μεγάλη μερίδα των πολιτών και ιδαίτερα σε αγρότες & κτηνοτρόφους, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού έχει χαρακτηριστεί ως δασική έκταση. Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου από την Διεύθυνση Δασών Λέσβου πρόκειται για το 55% της συνολικής έκτασης του νησιού, εκ των οποίων το 43% περίπου χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση και το 12% περίπου ως χορτολιβαδική έκταση.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εξέλιξη αυτή είναι σοβαρά, με κυριότερα:

  1. Το αυξημένο κόστος που απαιτείται για την υποβολή αντιρρήσεων. Στο ειδικό τέλος που θα απαιτηθεί, θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος για την σύνταξη των απαραίτητων φακέλων.
  2. Το κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους των ενισχύσεων που λαμβάνουν αγρότες & κτηνοτρόφοι. Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι κινδυνεύει να χαθεί έως και το 50% των ενισχύσεων που λαμβάνονται για τις περιοχές αυτές.
  3. Οι επιπτώσεις από το ενδεχόμενο συρρίκνωσης του κλάδου της κτηνοτροφίας, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας & της τοπικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια στο νησί.      

 Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ θερμά να αναλάβετε πρωτοβουλία προκειμένου:

Α. Να μειωθεί το κόστος τους ειδικού τέλους για την υποβολή των αντιρρήσεων, δεδομένου της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα και στο νησί. Αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις για την μείωση του ειδικού τέλους που καθιερώθηκε το 2011, έγιναν και κατά το παρελθόν με τις αριθ. 112784/496/12.09.2014 (ΦΕΚ 2551/2014/Τεύχος Β), αριθ. 147797/2746/30.11.2016 (ΦΕΚ 3985/2016/Τεύχος Β) και αριθ. 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347/2017/Τεύχος Β) σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Ιδιαίτερη μέριμνα κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να δοθεί για τις εκτάσεις που είναι μεγαλύτερες των 10 στρεμμάτων, προκειμένου να υπάρξουν σαφώς μεγαλύτερες μειώσεις.

Β. Να μην υπάρξουν απώλειες από τις ενισχύσεις για τους αγρότες και κτηνοτρόφους, με βάση τα νέα δεδομένα.

Γ. Να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες στις Διευθύνσεις Δασών, καθώς και στις Επιτροπές Εξέτασης των αντιρρήσεων προκειμένου τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν να είναι αντικειμενικά, να εξαληφθούν οι όποιες υπερβολές και να ληφθούν υπόψη και οι τοπικές ιδιαιτερότητες.

Κλείνοντας, θέλω να σας μεταφέρω την αγωνία των πολιτών και ιδιαίτερα του αγροτικού κόσμου σχετικά με τις επιπτώσεις, από την εφαρμογή των δασικών χαρτών. Οι δασικοί χάρτες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον χωροταξικό σχεδιασμό και προφανώς για την ανάπτυξη ενός τόπου, δεν πρέπει όμως να αποτελέσουν τροχοπέδη για τον πρωτογενή τομέα σε μια εποχή μάλιστα που η τοπική οικονομία είναι σε παρατεταμένη ύφεση και η επιβίωση των κατοίκων στο νησί στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον πρωτογενή τομέα.

 Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.

 

Με ιδιαίτερη τιμή

 

Θεόδωρος Βαλσαμίδης

Μοιράσου το άρθρο!