Πολιτική

14/12/2021 - 16:12

Παρέμβαση Θ. Βαλσαμίδη για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.α.1.

Επιστολή Θ. Βαλσαμίδη προς τον Περιφερειάρχη για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 3.α.1. του Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά δεν έχουν εγκριθεί λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης.

Προς: Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου κ. Κώστα Μουτζούρη

 

Κοιν: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

        ΕΠ Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου

         Προϊστάμενο κ. Γ. Πλακωτάρη 

 

 

Θέμα: Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.α.1.“Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων” του Ε.Π. Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 

 

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη

 

Με την Α.Π. οικ. 3056/10.12.2021 Απόφαση σας, εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο της Δράσης 3.α.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων” του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020 και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 25 επενδυτικών σχεδίων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.693.211 €.

 

Δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη 81 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 8,6 εκ. € που υποβλήθηκαν και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της εν λόγω Πρόσκλησης, παρακαλώ όπως εξετάσετε την δυνατότητα χρηματοδότησης του συνόλου των προτάσεων ή μέρους αυτών, αξιοποιώντας διαθέσιμα υπόλοιπα άλλων δράσεων όπως για παράδειγμα από την Πρόσκληση που είχε εκδοθεί για την δράση 3.α.2. “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3” συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.500.000 € που ανακλήθηκε πρόσφατα, είτε με υπερδέσμευση του Προγράμματος.

 

Στην εποχή μας, όπου η τοπική οικονομία διέρχεται σοβαρή κρίση λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, είναι πιστεύω ιδιαίτερα σημαντικό να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα.

 

Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση & συνεργασία. 

 

Με τιμή

 

Θεόδωρος Βαλσαμίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Λέσβου

Μοιράσου το άρθρο!