Πολιτική

28/09/2012 - 16:55

Στη Βουλή το θέμα της λειτουργίας του Εργαστηρίου Ελαιολάδου στη Λέσβο

Στη Βουλή το θέμα της λειτουργίας του Εργαστηρίου Ελαιολάδου στη Λέσβο

yle="text-align: justify; ">Ο Βουλευτής Παύλος Βογιατζής την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου κατέθεσε στη Βουλή, Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαύταρη, με θέμα τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ελαιολάδου Λέσβου.

 
Η κατασκευή του υπερσύγχρονου και με βάση το διεθνές αναγνωρισμένο σύστημα ποιότητας ISO/IEC 17025 Εργαστηρίου Ελαιολάδου στη Λέσβο υλοποιήθηκε από το  ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και ολοκληρώθηκε πριν από 3 χρόνια, σε κτήριο με αγρόκτημα στην περιοχή του Κάτω Τρίτους, όπου λειτουργούσε από δεκαετίες ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας. Το συνολικό κόστος της επένδυσης, στο οποίο συμμετείχε και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ανήλθε στα 550.000 ευρώ περίπου. 
 
Δυστυχώς όμως, παρόλες τις μέχρι σήμερα προσπάθειες και παρόλα τα σχετικά δημοσιεύματα που τα τελευταία χρόνια απασχολούν επανειλημμένως τον τοπικό Τύπο, το εργαστήριο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί.
 
Μοναδική αιτία πλέον, η έλλειψη προσωπικού, η οποία, όπως άλλωστε επισημαίνεται και στην ερώτηση του Βουλευτή προς τον Υπουργό, δε χρειάζεται να καλυφθεί επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό με νέες προσλήψεις. Αντίθετα, το εργαστήριο ελαιολάδου Λέσβου θα μπορούσε να λειτουργήσει με αποσπάσεις ή μετατάξεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού από άλλες υπηρεσίες ή φορείς του δημοσίου. 
 
Τέλος, εκείνο που υπογραμμίζει ο Βουλευτής στην ερώτησή του είναι τόσο το γεγονός ότι η Λέσβος είναι μια κατεξοχήν ελαιοπαραγωγός περιοχή, όσο και το γεγονός ότι μία τόσο σημαντική επένδυση θα μπορούσε να ωφελήσει  το σύνολο της νησιωτικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εφόσον οι υποδομές του εργαστηρίου αυτού μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος των αναλύσεων και για άλλα αγροτικά προϊόντα, όπως η μαστίχα, το κρασί, το μέλι κλπ.  Η λειτουργία δηλαδή, του εργαστηρίου ελαιολάδου Λέσβου όχι μόνο θα αξιοποιούσε τους κοινοτικούς πόρους που επενδύθηκαν, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να αναγκαστεί η Ελλάδα να επιστρέψει τα χρήματα αυτά, αλλά και θα συνεισέφερε καταλυτικά τόσο στην ενδυνάμωση της τοπικής, όσο και της εθνικής οικονομίας, όπως επισημαίνει ο ίδιος.
 

Ακολουθεί το κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης.


 

 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: κ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΑΥΤΑΡΗ
 
ΘΕΜΑ: Λειτουργία Εργαστηρίου Ελαιολάδου στο νησί της Λέσβου
 
Το 2006, στο πλαίσιο του έτους Ελαιολάδου και Ελιάς, χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ ΚΠΣ η δημιουργία 3 ολοκληρωμένων εργαστηρίων ανάλυσης ελαιόλαδου σε τρεις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας (Λέσβος, Καλαμάτα, Χανιά). Το υπερσύγχρονο «Εργαστήριο Ελαιολάδου» στη Λέσβο, του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε πριν από τρία χρόνια, διαθέτει υψηλής ακρίβειας εξοπλισμό, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πιστοποίησης σύμφωνα το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα ποιότητας ISO/IEC 17025 και καλύπτει τις ανάγκες χημικής ανάλυσης του ελαιολάδου που είναι θεσπισμένοι από τον Καν (ΕΟΚ) 2568/91. Μέχρι σήμερα όμως, το Εργαστήριο Ελαιολάδου δεν έχει λειτουργήσει, λόγω έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη σε άλλες Υπηρεσίες του νησιού και όχι μόνο.
Με δεδομένο ότι η Λέσβος είναι μια κατεξοχήν ελαιοπαραγωγός περιοχή, καθώς και ότι  το σύνολο της νησιωτικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα μπορούσε να ωφεληθεί από τη λειτουργία του, αφού οι συγκεκριμένες υποδομές μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος των αναλύσεων και για άλλα αγροτικά προϊόντα των νησιών μας, όπως η μαστίχα, το κρασί, το μέλι κλπ., και προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος να επιστρέψει η Χώρα μας τους Κοινοτικούς Πόρους που έχουν διατεθεί για την κατασκευή του,
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
 
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο για την άμεση στελέχωση, ενεργοποίηση και λειτουργία του Εργαστηρίου Ελαιολάδου στο νησί της Λέσβου; 
 
2. Προτίθεται το Υπουργείο να αξιοποιήσει την υποδομή του Εργαστήριου Ελαιολάδου και για άλλα αγροτικά προϊόντα της νησιωτικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό αναπτυξιακό φορέα της περιοχής;

Μοιράσου το άρθρο!