Πολιτική

17/09/2012 - 08:54

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

yle="text-align: justify; ">Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Γ. Σπιλάνης συναντήθηκε με την Μονάδα Σχεδιασμού των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στη συνάντηση συζητήθηκε η συμβολή της Γενικής Γραμματείας στην αποτύπωση των ειδικών θεμάτων που άπτονται της νησιωτικότητας ώστε να συμπεριληφθούν της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης, δηλαδή του «νέου ΕΣΠΑ» για τη περίοδο 2014-2020, αλλά και για το περιεχόμενο της πρότασης που θα καταθέσει η ΓΓ με βάση τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει και της οποίας η 1η φάση ολοκληρώνεται στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερα συζητήθηκαν το πνεύμα των νέων κανονισμών που δίνουν έμφαση στην έρευνα και στην καινοτομία, στη προστασία του περιβάλλοντος και στη προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στην κοινωνική ένταξη, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση και το πως μια νησιωτική στρατηγική μπορεί να τα ενσωματώσει. Επιβεβαιώθηκε ότι η έννοια της ποιότητας θα πρέπει να χαρακτηρίζει την νησιωτική οικονομία ώστε να γίνει ανταγωνιστική γεγονός που απαιτεί ριζικές αλλαγές στο σχεδιασμό των βασικών κλάδων της νησιωτικής οικονομίας όπως ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η παραγωγή τροφίμων και ποτών, η αλιεία. Συμφωνήθηκε επίσης να προχωρήσει η υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σ’αυτό το πνεύμα κατά τη τρέχουσα περίοδο ώστε να ετοιμαστεί έγκαιρα το έδαφος για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Ο ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συναντήθηκε επίσης με την ΓΓ Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας κα Α. Δαλλαπόρτα, με την οποία συζητήθηκε η εφαρμογή των προγραμμάτων που συνδέονται με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ώστε τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε για την απασχόληση, να μπορέσουν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε τομείς κρίσιμους για την ανάπτυξη των νησιών όπως η ανάδειξη πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων που θα διαφοροποιήσουν το τουριστικό προϊόν, η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που να βασίζονται σε τοπικές πρώτες ύλες αλλά και στη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε απομονωμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με βάση την επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και του κοινωνικού συμφέροντος. Η συγκράτηση στα νησιά του εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί έναν κρίσιμο για την επιβίωση τους στόχο. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν δράσεις ενημέρωσης και ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων.
 
Στη συνάντηση με τη ΓΓ Δια Βίου Μάθησης κα Ε. Καραντζόλα συζητήθηκε το ιδιαίτερο περιεχόμενο που πρέπει να λάβουν οι σχετικές δράσεις του Υπουργείου Παιδείας στα νησιά, ώστε στη περίοδο έντονης κρίσης να βοηθήσουν στην παροχή ουσιαστικών προσόντων στους εκπαιδευόμενους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των αναγκαίων αλλαγών σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που θα καταστήσουν τις νησιωτικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Υπογραμμίστηκε ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε «εκπαιδευτικές» διαδικασίες χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο που το μόνο που στοχεύουν είναι η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.
  
Στη συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Θεοχαρόπουλο συζητήθηκε η αναγκαιότητα να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για το νησιωτικό χώρο στο πλαίσιο της πολιτικής για τις Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές ώστε να μπορέσουν να στηριχθούν τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Η ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα καταθέσει τις θέσεις της για τις αναγκαίες ρυθμίσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να υπάρξει μια συζήτηση για τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να προωθηθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Μοιράσου το άρθρο!