Αγροτικά - Αλιεία

18/08/2022 - 15:52

Αποτελέσματα Νέων Γεωργών στο Βόρειο Αιγαίο - 73,95 η προσωρινή βάση

Προσωρινοί δικαιούχοι 505 - Εν δυνάμει δικαιούχοι 84 - Επιλαχόντες 234 - Απορριπτόμενοι 34

m

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο κ. Πανάγος Κουφέλος  ανακοινώνει ότι  προκειμένου για την ενημέρωση κάθε  ενδιαφερόμενου και την  υποβολή τυχόν  ενδικοφανών προσφυγών εμπρόθεσμα , ήτοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων, αναρτήθηκαν σήμερα 18 Αυγούστου 2022,  τα  αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 -  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022. 

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Λέσβου, οι συνημμένοι πίνακες δικαιούχων, οι πίνακας των  εν δυνάμει δικαιούχων, ο πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη και για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων και ο πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη. 

 

 

 

Προσωρινοί δικαιούχοι 505 - Εν δυνάμει δικαιούχοι 84 - Επιλαχόντες 234 - Απορριπτόμενοι 34

α) η βάση είναι προς το παρόν 73,95 μόρια 

β) τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και τα οριστικά θα αναρτηθούν μετά την ολοκλήρωση των προσφυγών 

 

Αξίζει να τονιστεί ότι με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα έχει δεσμευτεί το 90% του προϋπολογισμού.  Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών από τους εν δυνάμει δικαιούχους και την εξέταση των ενστάσεων θα εκδοθεί ο τελικός πίνακας των δικαιούχων και η βάση θα κυμανθεί γύρω στο 73.

Εκκρεμεί βεβαία η πολιτική απόφαση για το τι θα γίνει με τους επιλαχόντες και αν θα υπάρχει θετική εξέλιξη με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

 

Αναλυτικά :

1. Ο πίνακας περιλαμβάνει 505 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 19.490.000.€.

2. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 84 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 3.197.500 €.

3. Πίνακα αιτήσεων - επιλαχόντων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 234 αιτήσεις.

4. Πίνακα 34 αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

 

Δείτε τα αποτελέσματα στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Ω3Δ17ΛΩΓ37.pdf 1.21 MB

Μοιράσου το άρθρο!