Εκπαίδευση

28/09/2012 - 14:24

Ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Ανάπτυξης Γεωπάρκων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Ανάπτυξης Γεωπάρκων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

&n

bsp;

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στην απόφαση ένταξης ολόκληρου του νησιού της Λέσβου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO καθώς και στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. 
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γεωπάρκων, στην Πορτογαλία, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Αν. Καθηγητής Νίκος Ζούρος, παρέλαβε το ειδικό δίπλωμα πιστοποίησης της ένταξης του νησιού στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων εκπροσωπώντας και τους τρεις φορείς που υπέβαλαν την αίτηση ένταξης (Δήμος Λέσβου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ).  
Η σημαντικότατη αυτή διάκριση της Λέσβου από τους αξιολογητές της UNESCO αποτελεί ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης ποιοτικού – θεματικού τουρισμού στο Β. Αιγαίο.
 
Επιπλέον, με δεδομένο την:
 α) εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γεωγραφίας, αριθμ.19/30.05.2012, καθώς και την προφορική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος κ. Νικολάου Ζούρου, 
β) την δεκαετή ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον τομέα της ανάπτυξης και λειτουργίας Γεωπάρκων, 
γ) την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου που αποτελεί το φορέα λειτουργίας του πρώτου Ελληνικού Γεωπάρκου που έχει αναγνωρισθεί από την UNESCO, και
 δ)το έντονο διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον στον τομέα αυτό που τεκμηριώνεται από το τον αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων, συναντήσεων, διεθνών επιστημονικών συνεδρίων & εκδόσεων και υπογραμμίζεται και από την απόφαση της 36ης Γενικής Συνέλευσης της UNESCO (34C14/2011), 
η Σύγκλητος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (συνεδρίαση 16/5.7.12) αποφάσισε την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου με την επωνυμία “ Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Γεωπάρκων” και σε επόμενη συνεδρίασή της ενέκρινε και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Σύμφωνα με τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική της UNESCO 2008-2013 τα Γεωπάρκα αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος μαζί με τα Αποθέματα της Βιόσφαιρας και τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
 
Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αν. Καθηγητής Ν. Σουλακέλλης επεσήμανε πως η ένταξη της Λέσβου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων υπό την προστασία της UNESCO αποτελεί την αρχή μιας προσπάθειας για την ανάπτυξη της έρευνας, αλλά και της τοπικής νησιωτικής κοινωνίας.

Μοιράσου το άρθρο!