Εκπαίδευση

23/06/2020 - 12:53

Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ από το Επαγγελματικό Λύκειο Καλλονής

Ολοκληρώθηκε η μετακίνηση μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου Καλλονής στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκού πργράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 Erasmus+, το Φλεβάρη του 2020. Η συγκεκριμένη δράση με τίτλο «Βελτιώνοντας τη δέσμευση των μαθητών με την απασχολησιμότητα. Προγραμματίζοντας σε PHP – Δημιουργώντας Δυναμικές Ιστοσελίδες» αφορούσε τη μετακίνηση 16 μαθητών των Τομέων Πληροφορικής και Διοίκησης & Οικονομίας του Σχολείου και 2 συνοδών καθηγητών, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας για δύο εβδομάδες κατά το χρονικό διάστημα από 10-02-2020 έως 25-02-2020. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Cinel (Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação.) Το πρόγραμμα περιελάμβανε επιμόρφωση 40 ωρών με θεωρητικό, πρακτικό μέρος και workshops, επαγγελματικές επισκέψεις και πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως ξεναγήσεις, επισκέψεις σε μουσεία, κλπ.

Οι μαθητές έμαθαν καινοτόμα εργαλεία στην πράξη, γνώρισαν νέους τρόπους διδασκαλίας, με πρακτική εξάσκηση κατά την διάρκεια του μαθήματος και με πολύ καλό εξοπλισμό και πιστοποιήθηκαν για τις αποκτηθείσες νέες γνώσεις. Βελτίωσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, μια που η συνολική εκπαίδευσή τους  έγινε στα Αγγλικά. Γνώρισαν τον πολιτισμό και τους καθημερινούς ρυθμούς μιας ξένης χώρας. Απόκτησαν αυτοπεποίθηση ζώντας και κυκλοφορώντας στο εξωτερικό, μακριά από τις οικογένειές τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα αποκτήσουν τέσσερα πιστοποιητικά: Έγγραφο Κινητικότητας EUROPASS, CINEL Certificate of Attendance, gfi Certificate of Visit, EPD Certificate of Attendance βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την απασχολησιμότητά τους.

 

Μοιράσου το άρθρο!