Εκπαίδευση

06/06/2019 - 06:21

Θεματικό Θερινό Σχολείο Θετικών Επιστημών 2019

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου, το ΕΚΦΕ Λέσβου και το ΚΠΕ Ευεργέτουλα Λέσβου σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών οργανώνουν Θερινό Θεματικό Σχολείο, με θέμα: «Διαδρομές στη Φυσική», από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου.

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί στα εργαστήρια στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου, στα εργαστήρια του ΕΚΦΕ Λέσβου, Γ. Μούρα 10.

Απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ και Στ’ Δημοτικού, της Α’, Β’ και Γ΄ Γυμνασίου και Α’, Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Σκοπός του Θεματικού θερινού σχολείου είναι αφ’ ενός η διδασκαλία για εξερεύνηση και αποκωδικοποίηση της σχέσης Επιστήμης και Τέχνης, ώστε να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να εκτιμούν τον φυσικό κόσμο και να κατανοούν τη συμβολή των Φυσικών Επιστημών σ’ αυτόν, αφ‘ ετέρου η μέθεξή τους, στη διαμόρφωση του Κόσμου της Τέχνης, όπως αυτός δημιουργήθηκε παράλληλα με την άνθιση των Θετικών Επιστημών, με επισκέψεις σε σημαίνοντες αρχαιολογικούς χώρους.

Η συνειδητοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ Επιστήμης και Τέχνης που συνέβαλε στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τις μεταβολές, που η ανθρώπινη δραστηριότητα επέφερε, χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνώση, αναγνωρίζοντας ερωτήματα και εξάγοντας συμπεράσματα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, είναι το θεμιτό αποτέλεσμα.

Στόχος του Θερινού σχολείου είναι οι μαθητές να μελετούν και να αξιολογούν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει από την παρατήρηση και την πειραματική διαδικασία, να χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση και μέθοδο, καθώς και τις έννοιες που τις συνοδεύουν, να εφαρμόζουν τις γνώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μνημεία ιδιαίτερου κάλλους, η μελέτη των οποίων δίνει ανεκτίμητες πληροφορίες, για τη δράση του ανθρώπου σε μεγάλες χρονικές περιόδους και έτσι αποκρυπτογραφούμε την ανθρώπινη οντότητα και το μεγαλείο των επιτευγμάτων της.

Τα θέματα της Φυσικής που θα αναπτυχθούν είναι τα ακόλουθα:

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

α) Μηχανική & Εφαρμογές,  β) Ηλεκτρομαγνητισμός,  γ) Σχετικότητα, δ)  Κβαντική Φυσική, ε) Κοσμολογία, στ) Τοπολογία & Περιβάλλον, ζ) Αστροφυσική, η) Αστρονομία, θ) Νανοτεχνολογία και Εφαρμογές, ι) STEM Education.

Τα παραπάνω θέματα θα πλαισιωθούν από μία σειρά πειραμάτων που σκοπό  έχουν να εισαγάγουν το μαθητή στην πειραματική μέθοδο απόκτησης και ελέγχου της γνώσης.  

Το πρόγραμμα του Σχολείου θα αποτελείται από 2 διαλέξεις καθημερινά:

10.00 - 13.30 : Πρωινές Διαλέξεις και Πειραματικές Δραστηριότητες / Περιηγήσεις

18.30 - 20.30  : Απογευματινές Διαλέξεις / Καλλιτεχνική Δραστηριότητα

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Βαθμός Προαγωγής μεγαλύτερος από 16 ή καλή κατάταξη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής.

Κόστος: 20€ ανά μαθητή (συμπεριλαμβάνονται έντυπο υλικό, βεβαίωση παρακολούθησης, περιοδικό της ΕΕΦ PHYSICS NEWS)

Κόστος: 20 € για συναδέλφους Φυσικούς (συμπεριλαμβάνονται έντυπο υλικό, βεβαίωση παρακολούθησης, συνδρομή 2019 στην ΕΕΦ)

Αιτήσεις Συμμετοχής ηλεκτρονικά: eeftherina@gmail.com 

Μοιράσου το άρθρο!

εοδυ