Εργασία

04/08/2021 - 16:29

102 προσλήψεις στο Δήμο Μυτιλήνης - Αιτήσεις έως 11 Αυγούστου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (3 ωρών), συνολικά εκατόν δύο (102) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μυτιλήνης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (3 ωρών), συνολικά εκατόν δύο (102) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μυτιλήνης, 

Αναλυτικά στα επισυναπτόμενα αρχεία: 

Η Προκήρυξη

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

Ειδικά επισημαίνεται ότι ως βαθμολογούμενη εμπειρία  λαμβάνεται υπόψη η μόνο η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικού καθαριστή μέσω των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή μέσω του Δήμου.

Μοιράσου το άρθρο!