Εργασία

29/05/2024 - 21:02

17 προσλήψεις Γεωπόνων στη Λέσβο για τη δακοκτονία - Αναλυτικά όλη η προκήρυξη

Περισσότερες κατά 2 είναι οι θέσεις Γεωπόνων στη φετινή δακοκτονία (σε σχέση με τις 15 θέσεις του 2023) μετά από αίτημα της Περιφέρειας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα εφτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2024 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη του Νομού Λέσβου.

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

φ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 21 Α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας, Καραντώνη 2 , Τ.Κ. 81131- Μυτιλήνη (Γραφείο 7 Πρωτόκολλο).

Η αίτηση θα πρωτοκολλείται άμεσα και ο αριθμός πρωτοκόλλου θα δίνεται στον αιτούντα. Β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας, Καραντώνη 2 , Τ.Κ. 81131- Μυτιλήνη (Γραφείο 7, Πρωτόκολλο), (τηλ. επικοινωνίας:22510 48104, εσωτ. 108)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αναλυτικά όλη η προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Προκηρυξη Δακοκτονιας 2024.pdf 1.85 MB

Μοιράσου το άρθρο!