Εργασία

09/08/2023 - 12:47

96 προσλήψεις στο Δήμο Μυτιλήνης - Αναλυτικά η προκήρυξη

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 96 ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μυτιλήνης

Προκοπης Τζιμής

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μυτιλήνης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με  Αριθμό Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης ΔΔΥ/27303/8-8-2023 και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:prosopikoumyt@gmail.com.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει  από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας, ήτοι της  23ης/8/2023.

 

Δείτε  στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Επισυναπτόμενο αρχείο Μέγεθος
Αιτηση_1.pdf 389 KB
Η προκήρυξη.pdf 784.89 KB
Κατάλογος Δικαιολογητικών.pdf 172.3 KB
Παράρτημα.pdf 348.9 KB

Μοιράσου το άρθρο!