Κοινωνία

04/07/2020 - 16:01

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ απαντά για το έργο της Λαγκάδας

Απαντήσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στην Αερ. Γιανναρέλλη

Υλοποίηση έργου ομβρίων υδάτων στη Λαγκάδα

Σε πρόσφατα τεύχη τοπικών εφημερίδων, δημοσιεύθηκαν άρθρα, τα οποία αφορούσαν την υλοποίηση του σημαντικού έργου όμβριων υδάτων της Λαγκάδας, και μεταξύ άλλων, παρατίθεντο συνεντεύξεις των κ.κ. Μιχ. Αϊβαλιώτη, Κ. Μαμουλή και Γ. Γιαλούρη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, επί της οδού Αερ. Γιανναρέλλη.

Όλοι οι ως άνω επαγγελματίες, προσπαθούν όπως εμφανίσουν το έργο αυτό, ως κάτι αρνητικό ή βλαπτικό για την τοπική κοινωνία και τον ίδιο το Δήμο και επιθυμώντας, ενδεχομένως, να δημιουργήσουν αμφιβολίες για την τυπική και νομική ορθότητα του έργου, παρέθεσαν πλειάδα στοιχείων, τα οποία μόνον στην αλήθεια δεν ανταποκρίνονται, αντιθέτως αποτελούν ανυπόστατα ψεύδη.

Η νυν Διοίκηση της ΔΕΥΑΛ, ήταν και είναι πάντοτε στη διάθεση των πολιτών της Λέσβου και οποτεδήποτε ζητήθηκαν πληροφορίες, δόθηκαν.

Μέχρι και το Μάιο 2020, δεν υπήρχε κάποια έγγραφη αίτηση ή πρόσκληση του κ. Αϊβαλιώτη ή άλλου τινός επαγγελματία της Λαγκάδας για συνάντηση ή παροχή στοιχείων. Ακόμα και όταν ο κ. Αϊβαλιώτης αιτήθηκε την παροχή πληροφοριών, περί τα τέλη Μαΐου, αυτές δόθηκαν άμεσα, εγγράφως και αναλυτικώς, αποδεικνύοντας η επιχείρηση ότι όποτε της ζητείται, άμεσα ανταποκρίνεται Η αναφορά δε, του κ. Αϊβαλιώτη, περί καταβολής αποζημίωσης ύψους 280.000,00 ευρώ, προς τον προηγούμενο ανάδοχο, προκειμένου να διαλυθεί η σύμβαση, αποτελεί ψευδέστατο στοιχείο. Τέλος, να επισημανθεί ότι ο κ. Αϊβαλιώτης, έχει κάθε δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αν το κρίνει σκόπιμο, ωστόσο, η αναφορά περί άσκησης αγωγών κατά στελεχών της επιχείρησης, τα οποία εκτελούν τα κατά το νόμο προβλεπόμενα, μόνον ως απόπειρα εκφοβισμού μπορεί να εκληφθεί, η οποία δε συνάδει με τη νομιμότητα που επικαλείται.

Ομοίως, ο κ. Μαμουλής, κάνει αναφορά σε στοιχεία, τα οποία και αυτά, απέχουν παρασάγγας από την αλήθεια και την πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα, αν είχε αιτηθεί, θα του είχε γνωστοποιηθεί (όπως συνέβη και με οιονδήποτε άλλον είχε έννομο συμφέρον) ότι το έργο εκπονείται, σύμφωνα με σύγχρονη κυκλοφοριακή μελέτη (η οποία ελέγχθηκε επί της ουσίας και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ), η οποία προβλέπει ρυθμίσεις για κάθε συγκεκριμένη φάση κατασκευής και μειώνει στο ελάχιστο δυνατό, τη δυσχέρεια πρόσβασης σε κάθε μία επιχείρηση, με αποτέλεσμα, να εκμηδενίζεται η επιβάρυνση των επιχειρήσεων, από την εκτέλεση του μείζονος, για την πόλη, έργου αυτού. Επιπροσθέτως, οι αναφορές, περί της τεχνικής μελέτης, βρίθουν ψευδών και αποτελούν πιθανολογήσεις, εφόσον η μελέτη έχει επικαιροποιηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τους νέους κανονισμούς σκυροδέματος, ενώ πληρούνται άπασες οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Προς τούτο, έχει προβλεφθεί ακόμα και η αντιστήριξη των πρανών των σκαμμάτων, με ειδικά ενισχυμένα μεταλλικά πετάσματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η στατική ασφάλεια όλων των ακινήτων.

Ως προς την αναφορά του κ. Γιαλούρη, ότι υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις για την υλοποίηση του έργου (ήτοι περί της χρήσεως μετροπόντικα ή της εκσκαφής με παράλληλη λειτουργία της οδού κλπ.), μόνον ως ανεδαφικές μπορούν να θεωρηθούν, δεδομένου ότι δεν λάμβαναν υπόψιν, το μέγεθος του έργου. Η νομική υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων τους, είναι αναφαίρετο δικαίωμα.

Ωστόσο, αναφαίρετο δικαίωμα & των συκοφαντούμενων προσώπων και οργανισμών είναι να επιφυλαχθούν παντός νομίμου δικαιώματος τους και να υπερασπιστούν εαυτούς από τη διασπορά ψευδών και ανυπόστατων πληροφοριών, οι οποίες αναιτιολόγητα συκοφαντούν και αμαυρώνουν αυτούς και συνάμα αποτελούν ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑΛ

Γεώργιος Φλώρος

Μοιράσου το άρθρο!