Λήμνος

19/06/2014 - 19:53

Συνεχίζονται οι έλεγχοι κτιρίων στη Λήμνο

style="text-align: justify;"> 
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΥΑΣ που βρίσκονται στο νησί μας προχωρούν ήδη από την Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014, σε δευτεροβάθμιους ελέγχους, αποκλειστικά σε όσα κτίρια είχαν κριθεί «μη κατοικήσιμα» και με απόλυτη προτεραιότητα σε κατοικημένες οικίες και κτίρια δημοσίας χρήσης. Παράλληλα καταγράφονται νέα αιτήματα πολιτών για πρωτοβάθμιους ελέγχους. 
Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήματα για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους μπορούν να υποβάλλονται για 12 μήνες από την ημερομηνία οριοθέτησης της σεισμόπληκτης περιοχής. Η οριοθέτηση γίνεται με πρόταση της ΥΑΣ και Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί, ενώ αυτό προβλέπεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση των δευτεροβάθμιων ελέγχων. Ως εκ τούτου υπάρχει επαρκής χρόνος για οποιαδήποτε νέα δήλωση πληγέντος κτίσματος.
Οι ιδιοκτήτες πριν απευθυνθούν στις υπηρεσίες της ΥΑΣ, καλό θα ήταν να ζητούν τη γνώμη ιδιώτη μηχανικού για να αποφεύγεται η σώρευση μη επειγουσών περιπτώσεων στις υπηρεσίες, αλλά κυρίως για να αποφύγουν οι ίδιοι ενδεχόμενες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις κι υποχρεώσεις. 
Παράλληλα, σε ότι αφορά στα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, συνεχίζεται ο ενδελεχής έλεγχος, με τη συνεργασία μηχανικών μελών του ΤΕΕ από τη Λέσβο και τη Λήμνο, οι οποίοι εθελοντικά συνδράμουν τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τους ελέγχους.
Ο Δήμος Λήμνου ευχαριστεί θερμά τόσο τη διοίκηση, όσο και τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την συνεισφορά τους.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες ελέγχου:
Μετά την ολοκλήρωση του δευτεροβαθμίου ελέγχου στην πληγείσα περιοχή, εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με την οποία οριοθετείται η περιοχή και καθορίζονται οι πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών των κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό και ορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία που αναλαμβάνει το έργο της αποκατάστασης.
Στην απόφαση αυτή θα καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της Στεγαστικής Συνδρομής, για την αποκατάσταση του πληγέντος κτίσματος, είτε αυτό πρόκειται να ανακατασκευαστεί είτε να επισκευαστεί και θα καθορίζονται προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ) για την επισκευή ή την ανακατασκευή του πληγέντος κτιρίου και την έκδοση αδειών επισκευής.
 
Η Στεγαστική Συνδρομή αποτελείται από άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή.
 
Το παρόν δελτίο επανελέγχου συντάχθηκε προκειμένου να σας γνωρίσει αν το κτίσμα σας είναι κατάλληλο για χρήση ή όχι. 
 
Εφόσον το κτίριο είναι κατάλληλο για χρήση (πράσινο), αλλά εμφανίζει ελαφρές βλάβες από το σεισμό, εφόσον επιθυμείτε την αποκατάσταση των βλαβών και τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται σε Υπουργικές Αποφάσεις, προκειμένου να εκδοθεί Άδεια Επισκευής και να σας χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το κτίσμα σας. 
 
Εάν προκύπτει ότι το κτίσμα είναι προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (κίτρινο), θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης.
 
Εάν από το δελτίο αυτό προκύπτει ότι το κτίσμα είναι επικίνδυνο για χρήση (κόκκινο) ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή, η οποία θα κρίνει τελικά εάν το κτίριο μπορεί να επισκευασθεί (κίτρινο) ή είναι επικινδύνως ετοιμόρροπο. Στην τελευταία περίπτωση η τριμελής επιτροπή συντάσσει  πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος. 
Στη συνέχεια θα μπορείτε με το πρωτόκολλο αυτό και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε Υπουργικές Αποφάσεις να υποβάλλετε αίτηση, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να σας χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή νέου κτίσματος.
Η Στεγαστική Συνδρομή χορηγείται μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης του παλαιού κτίσματος.
 
Εφόσον διαφωνείτε με το δελτίο επανελέγχου, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για τη διενέργεια νέας αυτοψίας και την έκδοση πορίσματος. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός των προθεσμιών που θα καθοριστούν στη σχετική Κ.Υ.Α., και να συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του ακινήτου.
 
Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό, θα μπορούν να υποβάλουν φάκελο επισκευής και να χρηματοδοτηθούν, ακόμη κι αν δεν έχει γίνει πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έλεγχος των κτιρίων τους από την Υ.Α.Σ.
 
Η Σ.Σ. χορηγείται σταδιακά με την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και οι επιμέρους προθεσμίες για τη χορήγησή της καθορίζονται σε Υπουργικές Αποφάσεις.
 
Πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής θα δίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
 
Κεντρική Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.):  Ι. Κόνιαρη 43 Τ.Κ. 11471 Αθήνα  Τηλ.Κέντρο: 210 8704700
 
 

Μοιράσου το άρθρο!

geotee