Ναυτιλιακά - Μεταφορές

27/07/2023 - 08:24

Επ. Ανταγωνισμού για Attica Group: Δεν αυξάνει τα δρομολόγια σε Χίο, Μυτιλήνη για 3 χρόνια ακόμη

Παρατείνεται για τρία χρόνια η δέσμευση της Attica να μην αυξήσει τα δρομολόγια

Τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Attica Group, στο πλαίσιο της εξαγοράς της Hellenic Seaways το 2018, εξέτασε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ειδικότερα η Ολομέλεια εξέτασε τις δεσμεύσεις που αφορούν την Χίο και την Μυτιλήνη κατά μέγιστο για τρία  έτη.

Με βάση το σκεπτικό της απόφασης, κατόπιν της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δεσμεύσεων των συνθηκών ανταγωνισμού όσο και τις ανάγκες εξυπηρέτησης του κοινού που επικρατούν στις σχετικές αγορές μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών, για την Χίο και Μυτιλήνη  η Επιτροπή Ανταγωνισμού ομοφώνως,  αποφάσισε ότι παρατείνεται η ισχύς των υπό Β4 δεσμεύσεων που προβλέπεται στην Απόφαση 658/2018 και ανέλαβε η  ATTICA για μία πρόσθετη περίοδο τριών (3) ετών, ήτοι έως 26.04.2026 συγκεκριμένα ως εξής:

1  Να παραταθεί η υποχρέωση από την ATTICA,  μη αύξησης δρομολογίων και περί ενεργοποίησης Τρίτου – Ανταγωνιστή εν συνόλω για μία περίοδο τριών ετών, ήτοι ως 26.4.2026.

2. Να παραταθεί η υποχρέωση, μη μείωσης δρομολογίων εν μέρει, για μία περίοδο τριών ετών, ήτοι ως 26.04.2026, κατά την οποία η Εταιρία υποχρεούται όπως εκτελεί τουλάχιστον 7 δρομολόγια ανά εβδομάδα την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου και τουλάχιστον 6 δρομολόγια ανά εβδομάδα την περίοδο Σεπτεμβρίου – Μαΐου, μη συνυπολογιζομένων των δρομολογίων που εκτελούνται στο πλαίσιο ανάθεσης Συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η ανακοίνωση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε κατόπιν της σχετικής Εισήγησης και της Ακροαματικής Διαδικασίας που διεξήχθη, επί των συνθηκών ανταγωνισμού και την αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ATTICA») με την υπ’ αριθμ. 658/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού («Απόφαση Δεσμεύσεων»), προκειμένου, δυνάμει του όρου Β5 αυτής, να αποφανθεί υπέρ της άρσης ή παράτασης, εν όλω ή εν μέρει, για τις υπό Β4 δεσμεύσεις που αφορούν την Χίο και την Μυτιλήνη κατά μέγιστο για τρία  έτη.

Υπενθυμίζεται σχετικώς ότι με την Απόφαση Δεσμεύσεων του 2018 εγκρίθηκε η συγκέντρωση που αφορούσε στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ATTICA επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («HSW»), υπό τους εκεί αναλυτικά προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ATTICA έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του N. 3959/2011 και αφορούσαν την εκτέλεση δρομολογίων για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, από τη νέα οντότητα.

Περαιτέρω με την υπ’ αριθ. 734/2021 Απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα, αποφάσισε: την άρση της δέσμευσης B2α περί μη αύξησης δρομολογίων στις σχετικές αγορές επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών από/ προς Αττική και τη νήσο Ίο, τη μερική παράταση της ισχύος της δέσμευσης Β2στ για τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.2024 περί τρίτων ανταγωνιστών, την παράταση της ισχύος των λοιπών δεσμεύσεων Β1-Β3 που προβλέπονται στην Απόφαση ΕΑ 658/2018, για τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.2024, από/ προς Αττική και τις νήσους, Σύρος, Πάρος, Νάξος, Αμοργός, Κουφονήσια, Θήρα, και  Πάτμο.

Με βάση το σκεπτικό της Απόφασης, κατόπιν της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δεσμεύσεων των συνθηκών ανταγωνισμού όσο και τις ανάγκες εξυπηρέτησης του κοινού που επικρατούν στις σχετικές αγορές μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών, για την Χίο και Μυτιλήνη  η ΕΑ ομοφώνως,  αποφάσισε ότι παρατείνεται η ισχύς των υπό Β4 δεσμεύσεων που προβλέπεται στην Απόφαση 658/2018 και ανέλαβε η  ATTICA για μία πρόσθετη περίοδο τριών (3) ετών, ήτοι έως 26.04.2026 συγκεκριμένα ως εξής:

1. Να παραταθεί η υποχρέωση από την ATTICA,  μη αύξησης δρομολογίων και περί ενεργοποίησης Τρίτου – Ανταγωνιστή εν συνόλω για μία περίοδο τριών ετών, ήτοι ως 26.4.2026.

2. Να παραταθεί η υποχρέωση, μη μείωσης δρομολογίων εν μέρει, για μία περίοδο τριών ετών, ήτοι ως 26.04.2026, κατά την οποία η Εταιρία υποχρεούται όπως εκτελεί τουλάχιστον 7 δρομολόγια ανά εβδομάδα την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου και τουλάχιστον 6 δρομολόγια ανά εβδομάδα την περίοδο Σεπτεμβρίου – Μαΐου, μη συνυπολογιζομένων των δρομολογίων που εκτελούνται στο πλαίσιο ανάθεσης Συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας.

Μοιράσου το άρθρο!

geotee