Οικονομία

29/07/2013 - 16:15

Ενιαία Δικτυακή Πύλη για τις Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις

Με ανακοίνωση της η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενημερώνει ότι από τις 25Ιουνίου, η Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έθεσε σε λειτουργία την ενιαία δικτυακή πύλη http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm προκειμένου να διευκολύνει την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Η πύλη παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που μπορούν οι Μ.Μ.Ε. να υποβάλλουν αιτήσεις προς χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και γιατην πρόσβασή τους σε εγγυήσεις, δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια. 
Η διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Μοιράσου το άρθρο!