Οικονομία

05/06/2019 - 06:47

Ενημέρωση σε Ερεσό και Μυτιλήνη για το Leader

Σε συνέχεια της Δημοσίευσης της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά αυτή τη φορά έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD, Λέσβου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει ξεκινήσει διαδικασία ενημέρωσης και εμψύχωσης μέσω μικρών εργαστηρίων επιχειρηματικότητας ώστε η πληροφόρηση να περάσει στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού.

Την Τετάρτη 05.06.2019, και ώρα 17:00, πραγματοποιείται εργαστήριο στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΣΟΥ (στο χωριό όχι στη σκάλα), με ανοικτή πρόσκληση για τις κοντινές περιοχές.

Την Τετάρτη, 12.06.2019, και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση ενημέρωσης στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ, στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ, με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση, παροχή διευκρινήσεων, απαντήσεων σε ερωτήματα. Θα παρουσιασθούν και παραδείγματα για τον τρόπο υποβολής αίτησης στήριξης.

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι να συμμετέχουν στα ενημερωτικά εργαστήρια - εκδηλώσεις στα οποία θα αναλύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να μπορέσουν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης με αποτελεσματικό τρόπο.

Το πρόγραμμα LEADER, αναμενόταν εδώ και καιρό. Σήμερα η πρόσκληση είναι ενεργή και αρκετά ανταγωνιστική. Η χρηματοδότηση είναι υψηλή για το νησί μας και αποτελεί μια καλή ευκαιρία για διευκόλυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας που αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις. Αξιοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό δυνατότητες που παρουσιάζουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και παρότι όπως σε κάθε πρόγραμμα υπάρχει η αναμενόμενη γραφειοκρατία, στην ΕΤΑΛ, προσπαθούμε να αποσβαίνουμε την επιβάρυνση διευκολύνοντας και παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσκληση αφορά δυνατότητες να χρηματοδοτηθούν ιδιώτες και νομικά πρόσωπα, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δραστηριοτήτων, επέκταση, βελτίωση ή και ίδρυση νέων.

Τονίζουμε ότι το πρόγραμμα LEADER σχεδιάζεται τοπικά πάνω στις ανάγκες της ίδιας της περιοχής, της Λέσβου, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του νησιού τον χαρακτήρα του, τους πόρους και τις δυνατότητες του. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός τους ώστε να μπορούν να παράγουν ανταγωνιστικά ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, η καινοτομία που ανοίγει νέους δρόμους, η υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και η μεταφορά γνώσης που είναι αναγκαία για να έχουν διέξοδο και να μένουν οι νέοι στο νησί.

Τα είδη των επιχειρήσεων και οι τομείς όπου δραστηριοποιούνται και μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι πολλά, οι χρηματοδότηση κυμαίνεται από 55% έως 65% και ειδικά για μεταποίηση γεωργικών και δασικών προϊόντων έως 75%.

  1. Μεταποίηση-Τυποποίηση-Εμπορία Γεωργικών & δασικών Προϊόντων
  2. Τουριστικές επιχειρήσεις, εστίαση & γαστρονομία, εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
  3. Μικρές βιοτεχνικές (εργαστήρια) και εμπορικές δραστηριότητες
  4. Βασικές, αναγκαίες και ποιοτικές υπηρεσίες
  5. Συνεργασίες αλλά και μεταφορά γνώσης

Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους που αφορούν σε σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος (Δήμος Λέσβου) και του Δήμου Μυτιλήνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Επισημαίνουμε ότι η υποβολή προτάσεων γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, στο οποίο πρέπει να γίνει έγκαιρα εγγραφή.

Η Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι η ΤΡΙΤΗ, 21 ΜΑΙΟΥ 2019 και ώρα 13:00

και

Η Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης, ΔΕΥΤΕΡΑ, 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 και ώρα 15:00.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΕΤΑΛ Α.Ε. Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την δυνητικό δικαιούχο.

Εφιστούμε την προσοχή στους ενδιαφερόμενους να κάνουν γρήγορα τις ενέργειες για απόκτηση προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο ΠΣΚΕ.

Τις επόμενες εβδομάδες θα εξελιχθεί μια εντατική διαδικασία ενημέρωσης σε συνέχεια τακτικών συναντήσεων και συσκέψεων που θα ανακοινώνεται ή με δελτία τύπου, ή μέσω των κοινωνικών δικτύων και πάντα στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε.

Καλούμε όλους τους Ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στις ανοικτές δραστηριότητες δημοσιοποίησης και ενημέρωσης της ΕΤΑΛ Α.Ε. που ανακοινώνονται μέσω διαδικτύου, και να μην διστάζουν να απευθύνονται στην ΕΤΑΛ Α.Ε. για οποιαδήποτε πληροφορία.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε - Ε.Τ.Α.Λ Α.Ε., Ερμού 4 81131 Μυτιλήνη Λέσβος, www.etal-sa.gr, 22510 29400/29577, inquiries@etal-sa.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ Γενικός Διευθυντής, και ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΚΟΝΑΚΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΛΟΥΔΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΥΛΑΚΩΝΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΜΑΛΑΠΑΣΧΑ, ΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΚΟΣ.

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΕΤΑΛ Α.Ε., είτε μέσω του διαδικτύου www.etal-sa.gr και διατίθενται δωρεάν.


Μοιράσου το άρθρο!